دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی

رهیافت های تطوری به اقتصاد از زمان کتاب مشهور نلسون و وینتر در سال 1982 جان تازه ای گرفت و چشم انداز جدیدی در برابر تئوری پردازی و رهیافت های جدید سیاستگذاری گشود. به تغییراتی که نوآوری در فرآیند اقتص ...

دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم

گام اول فرایند برنامه ریزی محصول: شناسایی فرصت های توسعه محصول فرایند برنامه ریزی، با شناسایی فرصت های توسعه محصول آغاز می شود.. این گام را می  توان تحت عنوان «قیف فرصت» نام برد. چراکه کلیه ی ورودی ها ...

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم

اهداف و ماموريت هوشمندی فناوری ماموريت هوشمندی فناوری با ماموريت و راهبردهای هر سازمان مرتبط است. همچنین راهبردهای جاری سازمان، پیشران فعالیت های هوشمندی فناوری در کوتاه مدت بوده و هوشمندی فناوری در ب ...

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم

معرفی کتاب آموزش درباره تکنولوژی

هدف از کتاب آموزش درباره تکنولوژی، آموزش مفاهیم فلسفه تکنولوژی برای افراد غیرفیلسوف است. نویسنده سعی دارد تا با زبانی ساده ابتدا به بررسی چیستی و چرایی تکنولوژی یا همان فلسفه تکنولوژی بپردازد. این کتا ...

معرفی کتاب آموزش درباره تکنولوژی

میانجی ها – قسمت چهارم

مشاوران افرادی هستند که با کمک آنها می ‌توان به ظرفیت ‌ها و توانمندی‌‌ های نوآوری همچون دانش، مهارت ‌ها، ایده ‌‌های جدید و فناوری ‌ها دست یافت. انتظار می رود به ‌واسطه مشاوران در سازمان، کارکنان از حض ...

میانجی ها – قسمت چهارم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم

انواع نوآوری از دیدگاه‌ های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. عده‌اي از صاحبنظران، مفهوم نوآوري را بسيار گسترده و وسيع درنظر گرفته ‌اند و تعريف آن ‌ها شامل تمام انواع نوآوري ‌هايي است كه در سطح اجتما ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم

پيشرفت و رشد فناوري در طول زمان از الگوي شناخته ‌شده ‌اي تبعيت مي ‌نمايد كه اگر به درستي شناخته شود، كاربرد فراواني در برنامه ‌ريزي آن فناوري دارد. شناخت كامل اين الگو كه از آن با عنوان چرخة عمر فناور ...

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم

میانجی ها – قسمت سوم

مأموریت کلان میانجی ‌ها ترمیم شکاف ‌های چهارگانه اطلاعاتی، دسترسی، انتقال و تبدیل‌ کننده در نظام‌ های نوآوری است. به کارگیری میانجی ها به طور کلی منجر به دستیابی به اطلاعات و ایده‌های نوآورانه، تأمين ...

میانجی ها – قسمت سوم
دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی

رهیافت های تطوری به اقتصاد از زمان کتاب مشهور نلسون و وینتر در سال 1982 جان تازه ای گرفت و چشم انداز جدیدی در برابر تئوری پردازی و رهیافت های جدید سیاستگذاری گشود. به تغییراتی که نوآوری در فرآیند اقتص...

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم

گام اول فرایند برنامه ریزی محصول: شناسایی فرصت های توسعه محصول فرایند برنامه ریزی، با شناسایی فرصت های توسعه محصول آغاز می شود.. این گام را می  توان تحت عنوان «قیف فرصت» نام برد. چراکه کلیه ی ورودی ها...

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم

اهداف و ماموريت هوشمندی فناوری ماموريت هوشمندی فناوری با ماموريت و راهبردهای هر سازمان مرتبط است. همچنین راهبردهای جاری سازمان، پیشران فعالیت های هوشمندی فناوری در کوتاه مدت بوده و هوشمندی فناوری در ب...

معرفی کتاب آموزش درباره تکنولوژی

هدف از کتاب آموزش درباره تکنولوژی، آموزش مفاهیم فلسفه تکنولوژی برای افراد غیرفیلسوف است. نویسنده سعی دارد تا با زبانی ساده ابتدا به بررسی چیستی و چرایی تکنولوژی یا همان فلسفه تکنولوژی بپردازد. این کتا...

میانجی ها – قسمت چهارم

مشاوران افرادی هستند که با کمک آنها می ‌توان به ظرفیت ‌ها و توانمندی‌‌ های نوآوری همچون دانش، مهارت ‌ها، ایده ‌‌های جدید و فناوری ‌ها دست یافت. انتظار می رود به ‌واسطه مشاوران در سازمان، کارکنان از حض...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم

انواع نوآوری از دیدگاه‌ های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. عده‌اي از صاحبنظران، مفهوم نوآوري را بسيار گسترده و وسيع درنظر گرفته ‌اند و تعريف آن ‌ها شامل تمام انواع نوآوري ‌هايي است كه در سطح اجتما...

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم

پيشرفت و رشد فناوري در طول زمان از الگوي شناخته ‌شده ‌اي تبعيت مي ‌نمايد كه اگر به درستي شناخته شود، كاربرد فراواني در برنامه ‌ريزي آن فناوري دارد. شناخت كامل اين الگو كه از آن با عنوان چرخة عمر فناور...

میانجی ها – قسمت سوم

مأموریت کلان میانجی ‌ها ترمیم شکاف ‌های چهارگانه اطلاعاتی، دسترسی، انتقال و تبدیل‌ کننده در نظام‌ های نوآوری است. به کارگیری میانجی ها به طور کلی منجر به دستیابی به اطلاعات و ایده‌های نوآورانه، تأمين...

پایگاه تخصصی مقالات و کتاب های پراستناد مدیریت فناوری و نوآوری

برای دسترسی به پایگاه روی دکمه زیر کلیک کنید

اخبار

 1. همه
 2. فناوری
 3. مصاحبه
پدیده دانشگاه صنعتی نوشیروانی

در ربته ‌بندی ‌های امسال «دانشگاه صنعتی نوشیروانی» بابل بی ‌تردید دانشگاه اول ایران بود. در رده‌ بندی دانشگاه ‌های...

وقتی دلالی و مفت خواری جای تولید و نوآوری را می گیرد

یا "وقتي در خانه خودمان کیش و مات چشم بادامی ها می شویم" امروز (دوشنبه 6 آذرماه 1396) به نمایشگاه خودرو در شهر آفتا...

تخصصی

 1. همه
 2. سطح آمادگی فناوری
 3. طراحی و توسعه محصول
 4. قیمت گذاری فناوری
 5. مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری
 6. مقالات
 7. نقد های علمی
 8. نهادهای میانجی
 9. هوشمندی فناوری
دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی

رهیافت های تطوری به اقتصاد از زمان کتاب مشهور نلسون و وینتر در سال 1982 جان تازه ای گرفت و چشم انداز جدیدی در برابر...

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم

گام اول فرایند برنامه ریزی محصول: شناسایی فرصت های توسعه محصول فرایند برنامه ریزی، با شناسایی فرصت های توسعه محصول...

مهندسی سیستم ها

 1. همه
 2. ابزارها
 3. استاندارد ها
 4. مطالعات موردی
 5. مفاهیم مهندسی سیستم ها
 6. مفاهیم مهندسی سیستم ها (vip)
مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها

مدیریت الزامات الزام بیانگر قابلیت یا کارکردی است که برای تحقق نیاز مشتری یا حل مشکل او موردنیاز است و هدف از مدیری...

دانلود کتابچه راهنمای مهندسی سیستم های ناسا

کتابچه راهنمای مهندسی سیستم های ناسا همانطور که کتابچه مهندسی سیستم های ناسا در سال 1995 نوشته، مهندسی سیستم ها در...

کتابخانه دیجیتال

 1. همه
 2. پادکست ها
 3. جزوه ها
 4. کتاب ها
 5. مقالات
 6. ویدئوها
دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی

رهیافت های تطوری به اقتصاد از زمان کتاب مشهور نلسون و وینتر در سال 1982 جان تازه ای گرفت و چشم انداز جدیدی در برابر...

معرفی کتاب آموزش درباره تکنولوژی

هدف از کتاب آموزش درباره تکنولوژی، آموزش مفاهیم فلسفه تکنولوژی برای افراد غیرفیلسوف است. نویسنده سعی دارد تا با زبا...

دوره های آموزشی

سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی

برگزاری سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی (همراه با پرسش و پاسخ) توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی...

گالری تصاویر

گالری تصاویر حواشی کنفرانس مدیریت فناوری

گالری تصاویر حواشی کنفرانس مدیریت فناوری شما میتوانید برای اولین بار گالری تصاویر حواشی ششمین کنفرانس بین المل...