سطح آمادگی فناوری – قسمت هجدهم

چالش سطوح آمادگي فناوری: با وجود كاربردهايي كه براي سطوح آمادگي فناوري بيان شد، به نظر مي‌ رسد ابهاماتي در رابطه با استفاده از اين سطوح در مديريت برنامه‌‌ هاي تحقيقاتي وجود دارد، كه از آن جمله مي‌ توا ...

سطح آمادگی فناوری – قسمت هجدهم

میانجی ها – قسمت هجدهم

همانطور که در پست قبلی گفته شد؛ مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند ایجاد هوشمندی و پایش محیطی در ...

میانجی ها – قسمت هجدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. برخي نويسندگان به اين مطلب اشاره داشته‌ اند و عنوان كرده‌ اند كه توانايي بنگاه در نوآوري ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم

معرفی کتاب ساختار انقلاب های علمی

کتاب ساختار انقلاب ‌های علمی، توفانی در رشته های تاریخ علم، فلسفه علم و جامعه شناسی ایجاد کرده و تاکنون به بیش از ۲۰ زبان ترجمه شده است. کوهن باور داشت مقبولیت نظریه های علمی بیشتر به خاطر توافق تاریخ ...

معرفی کتاب ساختار انقلاب های علمی

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفدهم

انتخاب يك فناوري از ميان چندين گزينه يكي از مسائلي است كه پروژه‌ هاي تحقيقاتي- توسعه‌ اي معمولا با آن مواجه هستند. سطح بلوغ فناوري و در دسترس‌ بودن به موقع آن يكي از معيارهايي است كه مي‌ بايست در انتخ ...

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفدهم

میانجی ها – قسمت هفدهم

مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند ایجاد هوشمندی و پایش محیطی در کشف ایده ‌ها، فناوری ‌ها، منابع ...

میانجی ها – قسمت هفدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و هفتم

گام پنجم شناسایی نیازهای مشتری: تأمل و تفکر بر روی نتایج و فرآیند گام نهایی در شناسایی نیازهای مشتری، تفکر و تأمل بر روی نتایج و فرایند است. اگرچه فرآیند شناسایی نیازهای مشتری می تواند بادقت سازماندهی ...

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و هفتم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم

گام چهارم شناسایی نیازهای مشتری: اهمیت تقریبی نیازها را مشخص کنید فهرست سلسله مراتبی به تنهایی نمی تواند اطلاعات مربوط به اهمیت تقریبی که مشتریان بر روی نیازهای متفاوت خود قایل هستند را فراهم نماید. ا ...

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم
سطح آمادگی فناوری – قسمت هجدهم

چالش سطوح آمادگي فناوری: با وجود كاربردهايي كه براي سطوح آمادگي فناوري بيان شد، به نظر مي‌ رسد ابهاماتي در رابطه با استفاده از اين سطوح در مديريت برنامه‌‌ هاي تحقيقاتي وجود دارد، كه از آن جمله مي‌ توا...

میانجی ها – قسمت هجدهم

همانطور که در پست قبلی گفته شد؛ مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند ایجاد هوشمندی و پایش محیطی در...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. برخي نويسندگان به اين مطلب اشاره داشته‌ اند و عنوان كرده‌ اند كه توانايي بنگاه در نوآوري...

معرفی کتاب ساختار انقلاب های علمی

کتاب ساختار انقلاب ‌های علمی، توفانی در رشته های تاریخ علم، فلسفه علم و جامعه شناسی ایجاد کرده و تاکنون به بیش از ۲۰ زبان ترجمه شده است. کوهن باور داشت مقبولیت نظریه های علمی بیشتر به خاطر توافق تاریخ...

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفدهم

انتخاب يك فناوري از ميان چندين گزينه يكي از مسائلي است كه پروژه‌ هاي تحقيقاتي- توسعه‌ اي معمولا با آن مواجه هستند. سطح بلوغ فناوري و در دسترس‌ بودن به موقع آن يكي از معيارهايي است كه مي‌ بايست در انتخ...

میانجی ها – قسمت هفدهم

مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند ایجاد هوشمندی و پایش محیطی در کشف ایده ‌ها، فناوری ‌ها، منابع...

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و هفتم

گام پنجم شناسایی نیازهای مشتری: تأمل و تفکر بر روی نتایج و فرآیند گام نهایی در شناسایی نیازهای مشتری، تفکر و تأمل بر روی نتایج و فرایند است. اگرچه فرآیند شناسایی نیازهای مشتری می تواند بادقت سازماندهی...

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم

گام چهارم شناسایی نیازهای مشتری: اهمیت تقریبی نیازها را مشخص کنید فهرست سلسله مراتبی به تنهایی نمی تواند اطلاعات مربوط به اهمیت تقریبی که مشتریان بر روی نیازهای متفاوت خود قایل هستند را فراهم نماید. ا...

پایگاه تخصصی مقالات و کتاب های پراستناد مدیریت فناوری و نوآوری

برای دسترسی به پایگاه روی دکمه زیر کلیک کنید

اخبار

 1. همه
 2. فناوری
 3. مصاحبه
مهارت‌ آموزی کارکنان وظیفه

نخستین همایش ملی مهارت ‌آموزی کارکنان وظیفه با هدف فرهنگ‌ سازی و توسعه نگرش همگانی به مقوله مهارت ‌آموزی، جذابیت و...

شهرسازی ریل پایه

شهرسازی ریل پایه و قطارهای حومه ای این روزها هوای کلان شهرها به ویژه شهر تهران به دلیل پدیده وارونگی هوا و ترافیک ب...

تخصصی

 1. همه
 2. سطح آمادگی فناوری
 3. طراحی و توسعه محصول
 4. قیمت گذاری فناوری
 5. مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری
 6. مقالات
 7. نقد های علمی
 8. نقشه راه فناوری
 9. نهادهای میانجی
 10. هوشمندی فناوری
سطح آمادگی فناوری – قسمت هجدهم

چالش سطوح آمادگي فناوری: با وجود كاربردهايي كه براي سطوح آمادگي فناوري بيان شد، به نظر مي‌ رسد ابهاماتي در رابطه با...

میانجی ها – قسمت هجدهم

همانطور که در پست قبلی گفته شد؛ مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بع...

مهندسی سیستم ها

 1. همه
 2. ابزارها
 3. استاندارد ها
 4. مطالعات موردی
 5. مفاهیم مهندسی سیستم ها
 6. مفاهیم مهندسی سیستم ها (vip)
دانلود کتابچه راهنمای مهندسی سیستم های ناسا

کتابچه راهنمای مهندسی سیستم های ناسا همانطور که کتابچه مهندسی سیستم های ناسا در سال 1995 نوشته، مهندسی سیستم ها در...

فرایند مدیریت الزامات

فرایند مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها هدف از مدیریت الزامات به عنوان یکی از حوزه های کاری مهم در مهندسی سیستم ها،...

کتابخانه دیجیتال

 1. همه
 2. پادکست ها
 3. جزوه ها
 4. کتاب ها
 5. مقالات
 6. ویدئوها
معرفی کتاب ساختار انقلاب های علمی

کتاب ساختار انقلاب ‌های علمی، توفانی در رشته های تاریخ علم، فلسفه علم و جامعه شناسی ایجاد کرده و تاکنون به بیش از ۲...

معرفی کتاب روش علم

بنای نگارش این کتاب بر نقد روش‌ های تدریس و تحقیق در ایران و ارائه تصویری جامع از تحول علم و پژوهش علم در جهان است....

گالری تصاویر

گالری تصاویر حواشی کنفرانس مدیریت فناوری

گالری تصاویر حواشی کنفرانس مدیریت فناوری شما میتوانید برای اولین بار گالری تصاویر حواشی ششمین کنفرانس بین المل...