طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم

گام دوم شناسایی نیازهای مشتری: تفسیر داده های خام بر اساس نیازهای مشتریان نیازهای مشتریان به صورت اظهارات مکتوب بیان شده و در واقع حاصل تفسیر داده های خام است که از مشتریان گردآوری شده اند. هر یک از ا ...

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم

سطح آمادگی فناوری – قسمت شانزدهم

در پست قبلی یکی از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در ادامه تعدادی دیگر از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان می‌ شود. ...

سطح آمادگی فناوری – قسمت شانزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و سوم

هنر استخراج داده از نیازهای مشتری  رویکرد اصلی این است که پذیرای اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان باشیم و از هرگونه مواجهه یا گرفتن موضع دفاعی پرهیز نماییم. جمع آوری داده های نیاز مشتریان بسیار متفاوت ا ...

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و سوم

معرفی کتاب روش علم

بنای نگارش این کتاب بر نقد روش‌ های تدریس و تحقیق در ایران و ارائه تصویری جامع از تحول علم و پژوهش علم در جهان است. این کتاب در هشت فصل به بیان نظریات و اندیشمندان مختلف در باب اندیشیدن و شناخت جهان پ ...

معرفی کتاب روش علم

میانجی ها – قسمت شانزدهم

در این پست میانجی حقوق مالکیت فکری و محافظت از دستاوردها تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائه ...

میانجی ها – قسمت شانزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و دوم

گام اول شناسایی نیازهای مشتری: جمع آوری داده های خام از مشتریان فلسفه اصلی از خلق یک کانال اطلاعاتی با کیفیت بالا که به طور مستقیم مرتبط با مشتریان است، جمع آوری داده های خام از مشتریان شامل ارتباط با ...

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و دوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پانزدهم

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پانزدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت پانزدهم

در پست قبلی یکی از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در ادامه تعدادی دیگر از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان می‌ شود. ...

سطح آمادگی فناوری – قسمت پانزدهم
طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم

گام دوم شناسایی نیازهای مشتری: تفسیر داده های خام بر اساس نیازهای مشتریان نیازهای مشتریان به صورت اظهارات مکتوب بیان شده و در واقع حاصل تفسیر داده های خام است که از مشتریان گردآوری شده اند. هر یک از ا...

سطح آمادگی فناوری – قسمت شانزدهم

در پست قبلی یکی از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در ادامه تعدادی دیگر از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان می‌ شود.

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و سوم

هنر استخراج داده از نیازهای مشتری  رویکرد اصلی این است که پذیرای اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان باشیم و از هرگونه مواجهه یا گرفتن موضع دفاعی پرهیز نماییم. جمع آوری داده های نیاز مشتریان بسیار متفاوت ا...

معرفی کتاب روش علم

بنای نگارش این کتاب بر نقد روش‌ های تدریس و تحقیق در ایران و ارائه تصویری جامع از تحول علم و پژوهش علم در جهان است. این کتاب در هشت فصل به بیان نظریات و اندیشمندان مختلف در باب اندیشیدن و شناخت جهان پ...

میانجی ها – قسمت شانزدهم

در این پست میانجی حقوق مالکیت فکری و محافظت از دستاوردها تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائه...

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و دوم

گام اول شناسایی نیازهای مشتری: جمع آوری داده های خام از مشتریان فلسفه اصلی از خلق یک کانال اطلاعاتی با کیفیت بالا که به طور مستقیم مرتبط با مشتریان است، جمع آوری داده های خام از مشتریان شامل ارتباط با...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پانزدهم

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد.

سطح آمادگی فناوری – قسمت پانزدهم

در پست قبلی یکی از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در ادامه تعدادی دیگر از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان می‌ شود.

پایگاه تخصصی مقالات و کتاب های پراستناد مدیریت فناوری و نوآوری

برای دسترسی به پایگاه روی دکمه زیر کلیک کنید

اخبار

 1. همه
 2. فناوری
 3. مصاحبه
مهارت‌ آموزی کارکنان وظیفه

نخستین همایش ملی مهارت ‌آموزی کارکنان وظیفه با هدف فرهنگ‌ سازی و توسعه نگرش همگانی به مقوله مهارت ‌آموزی، جذابیت و...

شهرسازی ریل پایه

شهرسازی ریل پایه و قطارهای حومه ای این روزها هوای کلان شهرها به ویژه شهر تهران به دلیل پدیده وارونگی هوا و ترافیک ب...

تخصصی

 1. همه
 2. سطح آمادگی فناوری
 3. طراحی و توسعه محصول
 4. قیمت گذاری فناوری
 5. مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری
 6. مقالات
 7. نقد های علمی
 8. نقشه راه فناوری
 9. نهادهای میانجی
 10. هوشمندی فناوری
طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم

گام دوم شناسایی نیازهای مشتری: تفسیر داده های خام بر اساس نیازهای مشتریان نیازهای مشتریان به صورت اظهارات مکتوب بیا...

سطح آمادگی فناوری – قسمت شانزدهم

در پست قبلی یکی از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در ادامه تعدادی دیگر از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان...

مهندسی سیستم ها

 1. همه
 2. ابزارها
 3. استاندارد ها
 4. مطالعات موردی
 5. مفاهیم مهندسی سیستم ها
 6. مفاهیم مهندسی سیستم ها (vip)
کتاب مهندسی سیستم ها

 معرفی کتاب مهندسی سیستم ها مهندسی سیستم ها ، "هدایت فرایند مهندسی در سیستم های پیچیده" است. در این میان، مفهوم هدا...

مقدمه ای بر مهندسی سیستم ها – عصر ماشین

مقدمه ای بر مهندسی سیستم ها - عصر ماشین آشنایی با مهندسی سیستم ها: انسان ها از دیر باز به دنبال درک جهان پیرامون خو...

کتابخانه دیجیتال

 1. همه
 2. پادکست ها
 3. جزوه ها
 4. کتاب ها
 5. مقالات
 6. ویدئوها
معرفی کتاب روش علم

بنای نگارش این کتاب بر نقد روش‌ های تدریس و تحقیق در ایران و ارائه تصویری جامع از تحول علم و پژوهش علم در جهان است....

معرفی کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی

موضوع کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی، مبانی فکری علم اقتصاد و تحلیل شکل گیری اندیشه اقتصادی از زمان یونان باستان تا اواس...

گالری تصاویر

گالری تصاویر حواشی کنفرانس مدیریت فناوری

گالری تصاویر حواشی کنفرانس مدیریت فناوری شما میتوانید برای اولین بار گالری تصاویر حواشی ششمین کنفرانس بین المل...