مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و ششم

مدل دیگری که به تبیین فرایند نوآوری می‌ پردازد، مدل فرایند چرخشی نوآوری است. دراین مدل، به نوآوری‌ های مبتنی بر فناوری توجه خاصی شده است و فرض بر آن است که هر نوآوری، نیاز به استفاده از فناوری داشته و ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و ششم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و پنجم

فرایند ایده تا بازار به آن سادگی که در قیف نوآوری نشان داده شده، نیست. یک ایده در طول مسیر تا رسیدن به بازار مراحل مختلفی را طی کرده و ریسک ‌های متفاوتی را تحمل می ‌نماید که به لحاظ ماهیت با هم متفاوت ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و پنجم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و چهارم

تعاملات بنگاه با محیط بیرونی در طول مراحل نوآوری به ‌طور پیوسته وجود داشته و بنگاه از منابع بیرونی ایده ‌پردازی، توسعه محصول و تجاری‌ سازی حداکثر استفاده را می ‌نماید. ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و چهارم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و سوم

فرایند کلی نوآوری، بیان‌ گر نوعی ماهیت غربالی در طی این فرایند است، به این معنا که معمولاً از بین ایده ‌های فراوانی که مطرح می ‌شود، تعداد کمتری بخت تبدیل شدن به یک محصول را می‌ یابند و از بین محصولات ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و سوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و دوم

همان‏طور که اشاره شد، هر یک از مدل‏های نوآوری تلاش دارد تا نحوه تحقق نوآوری را به نحوی تبیین نموده و توضیح دهد. اما خود این مدل‏ های مختلف نیز در طول زمان ثابت نبوده و به تدریج تحت تاثیر شرایط اقتصادی ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و دوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و یکم

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های پویا تشریح می‌ گردد. ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و یکم

کتاب بنگاه و قابلیت

اقتصاددانان هنوز تمایل زیادی به استفاده از برساخته های نظری خود دارند؛ چرا که امکان اندازه گیری و محاسبه فراوانی به آن ها می دهد در حالی که محاسبه قابلیت بنگاه ها فعلا امری دور از دسترس است. جامعه شنا ...

کتاب بنگاه و قابلیت

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم

سؤال مهم در شناخت پويايي يك نوآوري آن است كه يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند بر تكامل يك نوآوري تأثير داشته باشد؟ براي مثال، يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند طراحي‌ هاي خود را به سمت استانداردهاي صنعت هدايت كن ...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم
مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و ششم

مدل دیگری که به تبیین فرایند نوآوری می‌ پردازد، مدل فرایند چرخشی نوآوری است. دراین مدل، به نوآوری‌ های مبتنی بر فناوری توجه خاصی شده است و فرض بر آن است که هر نوآوری، نیاز به استفاده از فناوری داشته و...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و پنجم

فرایند ایده تا بازار به آن سادگی که در قیف نوآوری نشان داده شده، نیست. یک ایده در طول مسیر تا رسیدن به بازار مراحل مختلفی را طی کرده و ریسک ‌های متفاوتی را تحمل می ‌نماید که به لحاظ ماهیت با هم متفاوت...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و چهارم

تعاملات بنگاه با محیط بیرونی در طول مراحل نوآوری به ‌طور پیوسته وجود داشته و بنگاه از منابع بیرونی ایده ‌پردازی، توسعه محصول و تجاری‌ سازی حداکثر استفاده را می ‌نماید.

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و سوم

فرایند کلی نوآوری، بیان‌ گر نوعی ماهیت غربالی در طی این فرایند است، به این معنا که معمولاً از بین ایده ‌های فراوانی که مطرح می ‌شود، تعداد کمتری بخت تبدیل شدن به یک محصول را می‌ یابند و از بین محصولات...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و دوم

همان‏طور که اشاره شد، هر یک از مدل‏های نوآوری تلاش دارد تا نحوه تحقق نوآوری را به نحوی تبیین نموده و توضیح دهد. اما خود این مدل‏ های مختلف نیز در طول زمان ثابت نبوده و به تدریج تحت تاثیر شرایط اقتصادی...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و یکم

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های پویا تشریح می‌ گردد.

کتاب بنگاه و قابلیت

اقتصاددانان هنوز تمایل زیادی به استفاده از برساخته های نظری خود دارند؛ چرا که امکان اندازه گیری و محاسبه فراوانی به آن ها می دهد در حالی که محاسبه قابلیت بنگاه ها فعلا امری دور از دسترس است. جامعه شنا...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم

سؤال مهم در شناخت پويايي يك نوآوري آن است كه يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند بر تكامل يك نوآوري تأثير داشته باشد؟ براي مثال، يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند طراحي‌ هاي خود را به سمت استانداردهاي صنعت هدايت كن...

پایگاه تخصصی مقالات و کتاب های پراستناد مدیریت فناوری و نوآوری

برای دسترسی به پایگاه روی دکمه زیر کلیک کنید

اخبار

 1. همه
 2. فناوری
 3. مصاحبه
مهارت‌ آموزی کارکنان وظیفه

نخستین همایش ملی مهارت ‌آموزی کارکنان وظیفه با هدف فرهنگ‌ سازی و توسعه نگرش همگانی به مقوله مهارت ‌آموزی، جذابیت و...

شهرسازی ریل پایه

شهرسازی ریل پایه و قطارهای حومه ای این روزها هوای کلان شهرها به ویژه شهر تهران به دلیل پدیده وارونگی هوا و ترافیک ب...

تخصصی

 1. همه
 2. سطح آمادگی فناوری
 3. طراحی و توسعه محصول
 4. قیمت گذاری فناوری
 5. مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری
 6. مقالات
 7. نقد های علمی
 8. نقشه راه فناوری
 9. نهادهای میانجی
 10. هوشمندی فناوری
مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و ششم

مدل دیگری که به تبیین فرایند نوآوری می‌ پردازد، مدل فرایند چرخشی نوآوری است. دراین مدل، به نوآوری‌ های مبتنی بر فنا...

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و پنجم

فرایند ایده تا بازار به آن سادگی که در قیف نوآوری نشان داده شده، نیست. یک ایده در طول مسیر تا رسیدن به بازار مراحل...

مهندسی سیستم ها

 1. همه
 2. ابزارها
 3. استاندارد ها
 4. مطالعات موردی
 5. مفاهیم مهندسی سیستم ها
 6. مفاهیم مهندسی سیستم ها (vip)
فرایند مدیریت الزامات

فرایند مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها هدف از مدیریت الزامات به عنوان یکی از حوزه های کاری مهم در مهندسی سیستم ها،...

دانلود کتاب ملزومات پروژه و مدیریت مهندسی سیستم ها

کتاب ملزومات پروژه و مدیریت مهندسی سیستم ها کتاب ملزومات پروژه و مدیریت مهندسی سیستم ها دو هدف اصلی را دنبال می­ کن...

کتابخانه دیجیتال

 1. همه
 2. پادکست ها
 3. جزوه ها
 4. کتاب ها
 5. مقالات
 6. ویدئوها
کتاب بنگاه و قابلیت

اقتصاددانان هنوز تمایل زیادی به استفاده از برساخته های نظری خود دارند؛ چرا که امکان اندازه گیری و محاسبه فراوانی به...

معرفی کتاب ساختار انقلاب های علمی

کتاب ساختار انقلاب ‌های علمی، توفانی در رشته های تاریخ علم، فلسفه علم و جامعه شناسی ایجاد کرده و تاکنون به بیش از ۲...

گالری تصاویر

گالری تصاویر حواشی کنفرانس مدیریت فناوری

گالری تصاویر حواشی کنفرانس مدیریت فناوری شما میتوانید برای اولین بار گالری تصاویر حواشی ششمین کنفرانس بین المل...