درباره ما

درباره ما – ShiftIt.ir

فناوری عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عامل حسرت کشورهای در حال توسعه است. امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ایفا می نماید. فناوری چه درون زا و مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برون زا تلقی شود، مستلزم مدیریت بر فرآیند انتقال و توسعه فناوری است.

درباره ما shiftit.ir
مدیریت فناوری، در واقع مدیریت سیستمی است که خلق، کسب، و به‌ کارگیری فناوری را ممکن می‌ سازد و شامل مسئولیتی است که این فعالیت ‌ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می ‌دهد.
از اینرو در طول سال های اخیر با توجه به اهمیت فناوری و مدیریت آن در کشور و فقدان یک رسانه تحلیلی – تخصصی در این حوزه برآن شدیم تا با راه اندازی رسانه جامع مدیریت علم، فناوری و نوآوری به تحلیل و موشکافی عمیق موضوعات و تحولات مرتبط با مدیریت فناوری در کشور و کمک به رشد و توسعه دانشجویان و دانش آموختگان این حوزه بپردازیم.
این رسانه آماده خدمت رسانی به جامعه مدیریت فناوری کشور و تمام علاقمندان این حوزه و در انتظار مشارکت و همراهی شما در این مسیر در راستای رشد و تعالی کشورمان است.

رویکردهای اصلی رسانه جامعه مدیریت فناوری:
۱)  مهمترین و بزرگترین سامانه اطلاعاتی تولید محتوا در حوزه مدیریت فناوری
۲)  مورد اعتماد جامعه صنعتی، علمی و اقتصادی کشور
۳)  جلب گسترده مشارکت عمومی صاحب نظران و فعالان حوزه مدیریت فناوری در تولید محتوا
۴)  تولید ایده های راهبردی و تحول آفرین در حوزه فناوری، تحقیق، توسعه و صنعت
۵)  شناخت تحلیلی فناوری بویژه فرآیند انتقال و توسعه فناوری
۶)  دستیابی به دیدگاه کلان مدیریتی ، اقتصادی و فنی در حوزه فناوری
۷)  اثرگذار بر برنامه های توسعه نوآوری و فناوری در کشور
۸)  عمق نفوذ گسترده در هر سه بخش دولت، دانشگاه و صنعت