مقاله192
 • طراحی و توسعه محصول – قسمت سی ام

  در این یادداشت روشی را برای شناسایی نیازهای مشتری ارایه می نماییم. فسلفه ی نهفته در این روش، خلق یک ...

 • نقشه راه فناوری – قسمت دهم

  گام هاي طراحی و انتخاب محصول امروزه در توسعه­ ی محصول، معمولاً کارها بصورت پروژه ای انجام می شود. در ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و نهم

  بیانیه ماموریت- مفروضات و محدودیت ها تیم توسعه در خلال تهیه بیانیه ماموریت، راهبردهای حوزه های متعدد ...

 • هوشمندی فناوری – قسمت چهاردهم

  سطح سوم الگوی هوشمندی فناوری: فرایند هوشمندی فناوری- انواع چرخه عملیاتی چرخه عملیاتی هوشمندی فناوری ...

 • هوشمندی فناوری – قسمت سیزدهم

  سطح سوم الگوی هوشمندی فناوری: فرایند هوشمندی فناوری فرایند هوشمندی فناوری دارای دو ورودی «نیازها/ شک ...

 • نقشه راه فناوری – قسمت نهم

  طراحی و انتخاب محصول در این جا منظور از محصول، سامانه یا فرآورده ای که در پاسخ به نیاز طراحی و یا ان ...

 • معرفی کتاب سازمان برون سپار

  سازمان برون سپار: مدیریت هزینه ها تا نوآوری مشارکت جویانه هم اکنون برون سپاری یکی از الزامات اقتصادی ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هشتم

  برنامه ریزی پیش پروژه به محض تأیید پروژه و پیش از درخواست منابع اصلی، فعالیت برنامه ریزی پیش پروژه ص ...

 • معرفی کتاب مهندسی معکوس

  انتقال تکنولوژی را علمای این حوزه به کارگیری تکنولوژی با تمام یا بخشی از جنبه های آن در نقطه های دیگ ...

 • هوشمندی فناوری – قسمت دوازدهم

  ایجاد هوشمندی فناوری در سازمان نیازمند تعیین «سبک هوشمندی فناوری مناسب» می باشد. سبک هوشمندی فناوری ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده