مقاله144
 • طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم

  گام اول فرایند برنامه ریزی محصول: شناسایی فرصت های توسعه محصول فرایند برنامه ریزی، با شناسایی فرصت ه ...

 • هوشمندی فناوری – قسمت چهارم

  اهداف و ماموريت هوشمندی فناوری ماموريت هوشمندی فناوری با ماموريت و راهبردهای هر سازمان مرتبط است. هم ...

 • معرفی کتاب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

  موضوع کتاب حاضر، نحوه تصمیم‌گیری و اقدام دولت در برخورد با علم، فناوری و نوآوری است. این کتاب حاصل ا ...

 • معرفی کتاب تکنولوژی در خدمت بنگاه

  معرفی کتاب تکنولوژی در خدمت بنگاه نوشته کریس فلوید انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ین کتاب نتیجه به‌دست ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت نوزدهم

  گام های فرایند برنامه ریزی محصول گام های فرایند برنامه ریزی محصول: ابتدا فرصت های چندگانه، اولویت بن ...

 • هوشمندی فناوری – قسمت سوم

  فلسفه هوشمندی فناوری بر اساس تعریف روابط میان دو جزء اصلی آن یعنی «مشتریان هوشمندی» و «کارگزاران هوش ...

 • معرفی کتاب محصول خوب، محصول بد

  این کتاب در ده فصل به موارد زیر پرداخته است: محصول و کیفیت موانع بهبود کیفیت محصول عملکرد، هزینه و ق ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت هجدهم

  پروژه های توسعه محصول را می توان در قالب چهار نوع گروه بندی نمود: پلت فرم های محصول جدید محصولات فرع ...

 • هوشمندی فناوری – قسمت دوم

  انواع مکاتب هوشمندی فناوری مکاتب هوشمندی فناوری: به طور کلی نظام هوشمندی فناوری بر اساس یکی از دو نو ...

 • طراحی و توسعه محصول – قسمت هفدهم

  فرایند برنامه ریزی محصول «طرح محصول»، سبد پروژه های محصولی که قرار است توسط سازمان توسعه یابد و هم چ ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده