• مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم

  مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشری ...

 • معرفی کتاب ساختار انقلاب های علمی

  کتاب ساختار انقلاب ‌های علمی، توفانی در رشته های تاریخ علم، فلسفه علم و جامعه شناسی ایجاد کرده و تاک ...

 • سطح آمادگی فناوری – قسمت هفدهم

  انتخاب يك فناوري از ميان چندين گزينه يكي از مسائلي است كه پروژه‌ هاي تحقيقاتي- توسعه‌ اي معمولا با آ ...

 • میانجی ها – قسمت هفدهم

  مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت شانزدهم

  مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشری ...

 • سطح آمادگی فناوری – قسمت شانزدهم

  در پست قبلی یکی از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در ادامه تعدادی دیگر از کاربردهای سطوح آماد ...

 • معرفی کتاب روش علم

  بنای نگارش این کتاب بر نقد روش‌ های تدریس و تحقیق در ایران و ارائه تصویری جامع از تحول علم و پژوهش ع ...

 • میانجی ها – قسمت شانزدهم

  در این پست میانجی حقوق مالکیت فکری و محافظت از دستاوردها تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود ب ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پانزدهم

  مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشری ...

 • سطح آمادگی فناوری – قسمت پانزدهم

  در پست قبلی یکی از کاربردهای سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در ادامه تعدادی دیگر از کاربردهای سطوح آماد ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده