• مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و ششم

  مدل دیگری که به تبیین فرایند نوآوری می‌ پردازد، مدل فرایند چرخشی نوآوری است. دراین مدل، به نوآوری‌ ه ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و پنجم

  فرایند ایده تا بازار به آن سادگی که در قیف نوآوری نشان داده شده، نیست. یک ایده در طول مسیر تا رسیدن ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و چهارم

  تعاملات بنگاه با محیط بیرونی در طول مراحل نوآوری به ‌طور پیوسته وجود داشته و بنگاه از منابع بیرونی ا ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و سوم

  فرایند کلی نوآوری، بیان‌ گر نوعی ماهیت غربالی در طی این فرایند است، به این معنا که معمولاً از بین ای ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و دوم

  همان‏طور که اشاره شد، هر یک از مدل‏های نوآوری تلاش دارد تا نحوه تحقق نوآوری را به نحوی تبیین نموده و ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و یکم

  مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های پویا تشریح ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم

  سؤال مهم در شناخت پويايي يك نوآوري آن است كه يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند بر تكامل يك نوآوري تأثير دا ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت نوزدهم

  تاکنون در پست‌ های قبلی 10 مدل نوآوری ایستا ارائه شد؛ در ادامه انواع مدل‌ های پویا تشریح می‌ گردد. ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هجدهم

  رويكرد انتخاب راهبردی، بيان مي‌ دارد كه اگر يك بنگاه قديمي در شروع يك نوآوري پيش گام نيست،‌ ممكن است ...

 • سطح آمادگی فناوری – قسمت هجدهم

  چالش سطوح آمادگي فناوری: با وجود كاربردهايي كه براي سطوح آمادگي فناوري بيان شد، به نظر مي‌ رسد ابهام ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده