• معرفی کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی

  کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی به بیان مف ...

 • سطح آمادگی فناوری – قسمت چهاردهم

  TRLs زبان و درك مشترك از بلوغ يك فناوري معين براي يك كاربرد مورد نظر ايجاد مي‌ كنند. علاوه بر اين، ب ...

 • معرفی کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری برای برتری در سال ۲۰۳۰

  کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری به چالش امروز، سرمایه گذاری در فناوری هایی که با وجود محدودیت های ...

 • میانجی ها – قسمت چهاردهم

  در این پست میانجی ارزیابان فناوری تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و ...

 • معرفی کتاب تحقیق موردی

  کتاب تحقیق موردی به نحوه‌ ی انجام یک تحقیق موردی از ابتدا تا انتهای آن اشاره دارد. به همین دلیل در ا ...

 • مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سیزدهم

  مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشری ...

 • سطح آمادگی فناوری – قسمت سیزدهم

  در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این پست تعاریف مرتبط با سطوح آ ...

 • معرفی کتاب تاریخ علم کمبریج

  کتاب تاریخ علم کمبریج به مواردی مانند سرچشمه‌ های علم، علم در یونان، علم در چین، علم در هند و هندو، ...

 • میانجی ها – قسمت سیزدهم

  در این پست میانجی تجاری ساز تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنی ...

 • معرفی کتاب اقتصاد به روایت دیگر

  کتاب اقتصاد به روایت دیگر در 243 صفحه به ارائه‌ ی مطالبی در مورد اقتصاد دانان پرداخته و نظریه‌ های ا ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده