معرفی کتاب نهادی کردن نوآوری در سازمان

نهادی کردن نوآوری در سازمان

کتاب نهادی کردن نوآوری در سازمان

کتاب نهادی کردن نوآوری در سازمان با پیروی از بینش سیستمی در صدد است که عوامل ساختاری- رفتاری، و ارزش‌ ها و باورهای مناسب برای ایجاد جریان مستمر و فراگیری از نوآوری‌ ها را تشریح نماید، به عبارتی به دنبال پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌ توان الگوی عمل و هنجارهای نوآوری را در طیف‌ های مختلف سازمان جا انداخته و این هنجارها در زمینه ارائه و اجرای ایده‌ و طرح‌ های نو را به چرخه رفتاری سازمان متصل و یا به اصطلاح آن را نهادی نمود.

مولف در کتاب حاضر با پیروی از بینش سیستمی بر آن است عوامل ساختاری، رفتاری و ارزش‌ ها و باورهای مناسب برای ایجاد جریان مستمر و فراگیری از نوآوری‌ ها را تشریح نماید .به عبارت دیگر در این کتاب نشان می‌ دهد که چگونه می‌ توان الگوی عمل و هنجارهای نوآوری را در طیف‌ های مختلف سازمان نهادینه کرد، به گونه‌ ای که این هنجارها در زمینه ارائه و اجرای ایده و طرح‌ های نو، در چرخه رفتاری سازمان کارآمد شود.

این کتاب در چهار فصل ارائه شده است که عبارتند از:

نهادی کردن نوآوری در سازمان

  • فصل اول: نوآوری در بستر تغییر

به بررسی مواردی از قبیل، چه موضوعات یا مسائلی در سازمان مشمول تغییر می‌ شوند؟؛ چگونه و به وسیله چه کسانی تغییر را ایجاد نمود؛ چه نیروهایی موجب تغییر می‌ شوند؛ چه عوامل یا متغییرهای محیطی موجب تغییر در سازمان می‌ شوند، پرداخته است.

  • فصل دوم: نوآوری و فرآیند آن

اشکال بروز یا تجلی توانایی خلق کردن؛ منابع نوآوری؛ انواع نوآوری؛ مراحل فرآیند نوآوری سازمانی؛ ویژگی‌ های فرآِیند نوآوری را مورد بررسی قرار داده است.

  • فصل سوم: نهادی کردن و فرآیند آن

به موارد ریشه‌ یابی واژه نهاد و معانی آن؛ رابطه مفاهیم نهاد و سازمان؛ نهادی کردن چیست؛ فرآیند نهادی کردن پرداخته است.

  • فصل چهارم: عوامل مؤثر در نهادی کردن و بهبود نوآوری

به بررسی مطالبی مانند سطح تجزیه و تحلیل فردی؛ سطح تجزیه و تحلیل سازمانی؛ عوامل ساختاری جهت نهادی کردن بهبود و نوآوری در سازمان و در نهایت عوامل رفتاری جهت نهادی کردن بهبود و نوآوری در سازمان پردخته است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *