معرفی کتاب درآمدی بر فلسفه تکنولوژی

درآمدی بر فلسفه تکنولوژی

کتاب درآمدی بر فلسفه تکنولوژی

هدف از کتاب درآمدی بر فلسفه تکنولوژی آشنا ساختن دانشجویان تازه‌ کار با رویکردهای فلسفی مختلف به فلسفه‌ ی تکنولوژی است. در این کتاب به مواردی مانند فلسفه‌ ی تحلیلی علم و اخلاق، پدیدار شناسی، اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک، فلسفه‌ ی پویشی، پراگماتیسم و بر ساخت گرایی اجتماعی و پست مدرنیسم اشاره شده است.

این کتاب در دوازده فصل ارائه شده است:

درآمدی بر فلسفه تکنولوژی

به مواردی مانند: جامعه شناسی شناخت علم؛ معرفت شناسی اجتماعی؛ مطالعات علم و تکنولوژی فمنیستی، بوم شناسی و چندفرهنگی؛ جنگ علم و واقع گرایی پرداخته است.

 • فصل دوم: تکنولوژی چیست؟ تعریف یا توصیف تکنولوژی

به مواردی مانند: چرا خودمان را درگیر تعاریف می‌کنیم؛ انواع تعریف؛ رهنمودهایی برای تعریف؛ تعاریف تکنولوژی؛ تکنولوژی به مثابه سخت افزار؛ تکنولوژی به مثابه قاعده؛ تکنولوژی به مثابه سیستم؛ و تعریف سیستمی به عنوان تعریف اجتماعی از تکنولوژی پرداخته است.

 • فصل سوم: تکنوکراسی

به بررسی نظرات افرادی مانند: افلاطون، فرانسیس بیکن، کنت هنری دو سن سیمون، آکوست کنت، تورشتاین وبلن و جنبش تکنوکراسی در آمریکا و نقاط دیگر پرداخته است.

 • فصل چهارم: عقلانیت تکنولوژیکی، عقل

به تحلیل ریسک و سود پرداخته است.

 • فصل پنجم پدیدارشناسی: هرمنوتیک، تکنولوژی

به مواردی مانند: تکنولوژی و زیست جهان دن آیدی و توسعه‌ ی هرمنوتیک، دریفوس و نقد هوش مصنوعی، تفکر و داوری بدون قواعد صریح، کل نگری، میدان آگاهی، گشتالت و افق‌ ها، فکر مجسم و جسم زیسته، شبکه‌ های عصبی یا پیوندگرایی به سوی رهایی، و هوش مصنوعی هایدگری پرداخته است.

 • فصل ششم: جبرانگاری تکنولوژیکی

به مواردی مانند: جبرانگاری تکنولوژیکی نزد مارکس و هایلبرونر، اشکال اطلاعات: نسخه‌ای ارتباطی از جبرانگاری تکنولوژیکی و تعیین فرهنگی تکنولوژیک پرداخته است.

 • فصل هفتم: تکنولوژی مختار

به نقد ایده‌ ی تکنولوژی مختار پرداخته است.

 • فصل هشتم: ماهیت انسان: زبان یا ابزارسازی

به مواردی مانند: سر در برابر دست، عقلانیت در برابر ابزارسازی به منزله ذات انسان؛ نظر هگل، انگلس و دیرین انسان شناسان درباره‌ ی تعریف انسان به موجود ابزارساز؛ تکنولوژی حیوانی مثال نقضی برای بی‌ همتایی انسان‌ ها در ابزارسازی؛ ماهیت انسان تکنولوژی و بیگانگی نزد کارل مارکس؛ کار، شغل و کنش نزد هانا آرنت؛ پردخته است.

 • فصل نهم: زنان، فمنیسم، تکنولوژی

به مواردی مانند: مشارکت زنان در تکنولوژی و اختراعات؛ تکنولوژی و تأثیرهای آن به ویژه بر زنان؛ تکنولوژی خانه‌ داری؛ تکنولوژی تولید مثل؛ تکنولوژی فضای کار زنان و در نهایت کوناکونی رویکردهای فمنیستی درباره‌ی نظریه‌ ی شناخت در طول تحول علم و تکنولوژی.

 • فصل دهم: تکنولوژی غیرغربی و دانش محلی

به مواردی مانند: دانش محلی؛ دانش محلی و انتقال تکنولوژی؛ نظریه‌ های تفاوت میان تکنولوژی و جادو؛ تفکیک تکنولوژی از جادو در یک فعالیت؛ و تکنولوژی و علم چیستی سنتی و امکان تکنولوژی‌ های پیشرفته‌ی بدیل پرداخته است.

 • فصل یازدهم: ضد تکنولوژی: رمانتیسیسم، ماشین ستیزی و جنبش بوم‌ شناسی

به مواردی مانند: رمانتیسیسم؛ ماشین ستیزان؛ بوم شناسی، جنبش حفاظت از طبیعت، جنبش بوم شناسی سیاسی؛ بوم شناسی ژرفانگر، اکوفمنیسم و اضافه جمعیت و جریان جدید کنترل جمعیت پرداخته است.

 • فصل دوازدهم: برساخت‌ گرایی اجتماعی و نظریه‌ ی شبکه- عامل

به مواردی مانند: جامعه شناسی شناخت همچون مقدمه‌ ای بر برساخت‌ گرایی، آنچه برساخته می‌ شود چیست؟ انواع مختلف برساخت‌ گرایی، انتقاد وینر از برساخت‌ گرایی، انتقاد وینر از برساخت‌ گرایی اجتماعی و در نهایت نظریه‌ ی شبکه- عامل همچون بدیلی برای برساختگی اجتماعی پرداخته است.

نویسنده: وال دوسک

مترجم: مصطفی تقوی

انتشارات: مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *