کتابخانه دیجیتال

کتاب بنگاه و قابلیت

کتاب بنگاه و قابلیت
اقتصاددانان هنوز تمایل زیادی به استفاده از برساخته های نظری خود دارند؛ چرا که امکان اندازه گیری و محاسبه فراوانی به آن ها می دهد در حالی که محاسبه قابلیت بنگاه ها فعلا ام...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب ساختار انقلاب های علمی

معرفی کتاب ساختار انقلاب های علمی
کتاب ساختار انقلاب ‌های علمی، توفانی در رشته های تاریخ علم، فلسفه علم و جامعه شناسی ایجاد کرده و تاکنون به بیش از ۲۰ زبان ترجمه شده است. کوهن باور داشت مقبولیت نظریه های...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب روش علم

معرفی کتاب روش علم
بنای نگارش این کتاب بر نقد روش‌ های تدریس و تحقیق در ایران و ارائه تصویری جامع از تحول علم و پژوهش علم در جهان است. این کتاب در هشت فصل به بیان نظریات و اندیشمندان مختلف...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی

معرفی کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی
موضوع کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی، مبانی فکری علم اقتصاد و تحلیل شکل گیری اندیشه اقتصادی از زمان یونان باستان تا اواسط قرن نوزدهم است.  این بررسی تاریخی با ارسطو به عنوان م...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب موتورهای محرک نوآوری

معرفی کتاب موتورهای محرک نوآوری
موتورهای محرک نوآوری: چارچوبی خلاقانه برای تحلیل پویایی نظام های نوآوری فناورانه کتاب موتورهای محرک نوآوری در هفت فصل مجزا به نگارش درآمده است. فصل اول مروری بسیار گذرا ب...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی

معرفی کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی
کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی به بیان مفاهیم فلسفه‌ی علم و تکنولوژی پرداخته است، و موارد زیر را به تفسیر بیان...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری برای برتری در سال ۲۰۳۰

معرفی کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری برای برتری در سال ۲۰۳۰
کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری به چالش امروز، سرمایه گذاری در فناوری هایی که با وجود محدودیت های بودجه های دفاعی، بتواند مزیت های قابل توجه و تغییر دهنده قواعد بازی د...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تحقیق موردی

معرفی کتاب تحقیق موردی
کتاب تحقیق موردی به نحوه‌ ی انجام یک تحقیق موردی از ابتدا تا انتهای آن اشاره دارد. به همین دلیل در این کتاب شاهد آن هستیم که مواردی مانند استراتژی تحقیق، انواع تحقیق، روش...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تاریخ علم کمبریج

معرفی کتاب تاریخ علم کمبریج
کتاب تاریخ علم کمبریج به مواردی مانند سرچشمه‌ های علم، علم در یونان، علم در چین، علم در هند و هندو، علم عرب، علم در روم و قرون وسطی، از رنسانس تا انقلاب علمی، و در نهایت...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب اقتصاد به روایت دیگر

معرفی کتاب اقتصاد به روایت دیگر
کتاب اقتصاد به روایت دیگر در 243 صفحه به ارائه‌ ی مطالبی در مورد اقتصاد دانان پرداخته و نظریه‌ های این افراد را بیان کرده و به نقد آنها پرداخته است. این کتاب در نوزده فصل...
بیشتر بخوانید