کتابخانه دیجیتال

معرفی کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری برای برتری در سال ۲۰۳۰

معرفی کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری برای برتری در سال ۲۰۳۰
کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری به چالش امروز، سرمایه گذاری در فناوری هایی که با وجود محدودیت های بودجه های دفاعی، بتواند مزیت های قابل توجه و تغییر دهنده قواعد بازی د...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تحقیق موردی

معرفی کتاب تحقیق موردی
کتاب تحقیق موردی به نحوه‌ ی انجام یک تحقیق موردی از ابتدا تا انتهای آن اشاره دارد. به همین دلیل در این کتاب شاهد آن هستیم که مواردی مانند استراتژی تحقیق، انواع تحقیق، روش...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تاریخ علم کمبریج

معرفی کتاب تاریخ علم کمبریج
کتاب تاریخ علم کمبریج به مواردی مانند سرچشمه‌ های علم، علم در یونان، علم در چین، علم در هند و هندو، علم عرب، علم در روم و قرون وسطی، از رنسانس تا انقلاب علمی، و در نهایت...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب اقتصاد به روایت دیگر

معرفی کتاب اقتصاد به روایت دیگر
کتاب اقتصاد به روایت دیگر در 243 صفحه به ارائه‌ ی مطالبی در مورد اقتصاد دانان پرداخته و نظریه‌ های این افراد را بیان کرده و به نقد آنها پرداخته است. این کتاب در نوزده فصل...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب سازمان برون سپار

معرفی کتاب سازمان برون سپار
سازمان برون سپار: مدیریت هزینه ها تا نوآوری مشارکت جویانه هم اکنون برون سپاری یکی از الزامات اقتصادی و راهبردی سازمان های تجاری و حتی سازمان های عمومی است. از این رو این...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مهندسی معکوس

معرفی کتاب مهندسی معکوس
انتقال تکنولوژی را علمای این حوزه به کارگیری تکنولوژی با تمام یا بخشی از جنبه های آن در نقطه های دیگرغیر از محل اولیه آن تعریف کرده اند. به منظور دستیابی به این هدف، روشه...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی

معرفی کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی
کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی با بیان این مهم که هدف از برنامه‌ ریزی تکنولوژی آن است که با درک درست ملاحظات اقتصادی و ملی، چارچوبی مفهومی را بکارگیرد که ضمن آشنایی به خواس...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط

معرفی کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط
کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط به بررسی دقیق تجارب شرکت‌ ها در به کارگیری نوآوری باز پرداخته و در قالب مطالعات موردی نکات مهم این مبحث را بیان می کند، همچنین ا...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب چرخه عمر مدیریت پروژه

معرفی کتاب چرخه عمر مدیریت پروژه
کتاب چرخه عمر مدیریت پروژه: راهنمای کاربردی برای آغاز، برنامه ریزی، اجرا و خاتمه پروژه کتاب چرخه عمر مدیریت پروژه برخلاف بیشتر کتاب های مدیریت پروژه موجود در بازار، صرفا...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب نهادها و سازمان ها

معرفی کتاب نهادها و سازمان ها
در کتاب نهادها و سازمان ها نویسنده بیان می‌ کند که همه‌ ی انواع سازمان‌ ها اعم از دولتی و خصوصی، مذهبی و غیرمذهبی، تجاری و غیر انتفاعی، بومی و بین المللی، نقش بارزی در هر...
بیشتر بخوانید