کتاب ها

معرفی کتاب آموزش درباره تکنولوژی

معرفی کتاب آموزش درباره تکنولوژی
هدف از کتاب آموزش درباره تکنولوژی، آموزش مفاهیم فلسفه تکنولوژی برای افراد غیرفیلسوف است. نویسنده سعی دارد تا با زبانی ساده ابتدا به بررسی چیستی و چرایی تکنولوژی یا همان ف...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

معرفی کتاب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری
موضوع کتاب حاضر، نحوه تصمیم‌گیری و اقدام دولت در برخورد با علم، فناوری و نوآوری است. این کتاب حاصل انجام چندین طرح پژوهشی و کنکاش‌ های نظری و تجربی در این حوزه است و هدف...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تکنولوژی در خدمت بنگاه

معرفی کتاب تکنولوژی در خدمت بنگاه
معرفی کتاب تکنولوژی در خدمت بنگاه نوشته کریس فلوید انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ین کتاب نتیجه به‌دست آمده از تجربه‌های همکاری چندین ساله نویسنده با مشاوران آرتور.دی.لیتل...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب محصول خوب، محصول بد

معرفی کتاب محصول خوب، محصول بد
این کتاب در ده فصل به موارد زیر پرداخته است: محصول و کیفیت موانع بهبود کیفیت محصول عملکرد، هزینه و قیمت محصولات احساسات و نیازها نمادها و ارزش‌های فرهنگی محدودیت‌های جهان...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب نوآوری فناورانه و سیاست عمومی صنعت خودرو

دانلود کتاب نوآوری فناورانه و سیاست عمومی صنعت خودرو
این کتاب نتایج تحقیقات انجام شده در موسسه فناوری، کارآفرینی و رقابت پذیری دانشگاه Doshisha را ارائه می دهد و با حمایت از تحقیقات در زمینه فناوری، سرمایه گذاری و رقابت پذی...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب پیش نویس استاندارد ISO45001

معرفی کتاب پیش نویس استاندارد ISO45001
نسخه پیش نویس استاندارد ISO45001 برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای اولین بار در ایران ترجمه گردید. این ترجمه به منظور کاربرد در مقاصد آموزشی و ترویج فرهنگ مدی...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن

معرفی کتاب ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن
کتاب ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه با استفاده از مدل کارت امتیاز در دو فصل ارائه شده است که در فصل اول به مفاهیم تحقیق و توسعه و اندازه گیری عملکرد و فصل دوم به ارزیابی ع...
بیشتر بخوانید

دانلود خلاصه کتاب روش های تحقیق در مدیریت

دانلود خلاصه کتاب روش های تحقیق در مدیریت
مجموعه فرايندي را كه سعي مي كنيم توسط آن مشكلات را حل كنيم تحقيق مي نامند. دانلود خلاصه کتاب روش های تحقیق در مدیریت از اوما سکاران در دو فایل ارائه شده است.
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب ده مقاله اساسی نگرش نظام ملی نوآوری

معرفی کتاب ده مقاله اساسی نگرش نظام ملی نوآوری
کتاب ده مقاله اساسی نگرش نظام ملی نوآوری حاوی دست چینی از مقالات تاثیرگذار در رشته علمی سیسات گذاری علم و فناوری در مورد فراز و فرود نظام ملی نوآوری است. کلیه مقالات برگز...
بیشتر بخوانید