مقالات

دانلود مقاله در جستجوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه ی صنعتی

دانلود مقاله در جستجوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه ی صنعتی
سیاست های صنعتی غالبا در نزاع بین دو دیدگاه رفت و برگشت کرده است؛ نخست دیدگاهی که برای هرگونه فعالیت افتصادی، برنامه ریزی های مرسوم دولتی را تشویق می کند و دوم دیدگاهی که...
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله تحلیل روش های ارزش‌ گذاری فناوری

دانلود مقاله تحلیل روش های ارزش‌ گذاری فناوری
دانلود مقاله تحلیل روش ‌‌های ارزش‌ گذاری فناوری در تعیین سهم آورده فناور در سرمایه‌ گذاری برای اثبات، بلوغ و توسعه فناوری و در مسیر طی کردن سطوح آمادگی آن، هزینه‌ هایی صو...
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده : توربین های گازی

دانلود مقاله نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده : توربین های گازی
دانلود مقاله نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده : توربین های گازی دیدگاه نظام های نوآوری بخشی چارچوب مناسبی برای تحلیل در زمینه شکل گیری و تک...
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی

دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی
رهیافت های تطوری به اقتصاد از زمان کتاب مشهور نلسون و وینتر در سال 1982 جان تازه ای گرفت و چشم انداز جدیدی در برابر تئوری پردازی و رهیافت های جدید سیاستگذاری گشود. به تغی...
بیشتر بخوانید

نظام ملی نوآوری ـ مفهوم تحلیلی و ابزار توسعه

نظام ملی نوآوری ـ مفهوم تحلیلی و ابزار توسعه
نظام ملی نوآوری ـ مفهوم تحلیلی و ابزار توسعه (بنت آک لاندوال) در عصر حاضر رسیدن به درک عمیق‌ تر از چگونگی ارتباط دانش و یادگیری با نوآوری و عملکرد اقتصادی یک وظیفه مهم اس...
بیشتر بخوانید

نظریه وابستگی های متقابل پروژه در محدوده تحقیق و توسعه های تک

نظریه وابستگی های متقابل پروژه در محدوده تحقیق و توسعه های تک
دانلود مقاله "به سوی نظریه وابستگی های متقابل پروژه در محدوده R&D های تک" از داوش ورما و کینگشاک سین ها است که در سال 2002 در مجله مدیریت عملیات منتشر شده است.
بیشتر بخوانید

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل خارجی و داخلی بر کسب دانش بیرونی برای نوآوری

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل خارجی و داخلی بر کسب دانش بیرونی برای نوآوری
در این تحقیق ما فرض کردیم که تصمیم گیری برای کسب دانش بیرونی شرکت توسط عواملی مشخص می شود که برای شرکت به صورت خارجی و داخلی هستند و اینکه عوامل خارجی، تاثیر عوامل داخلی...
بیشتر بخوانید

دانلود ترجمه مقاله تاثیر گرایش به کار آفرینی بر کارایی کسب‌ و کار

دانلود ترجمه مقاله تاثیر گرایش به کار آفرینی بر کارایی کسب‌ و کار
مروزه با پیچیدگی در انجام معاملات تجاری ، گرایش به کارآفرینی (EO) می‌تواند به‌عنوان یک عامل کلیدی برای تضمین موفقیت کسب‌ و کار در نظر گرفته شود. درعین‌ حال شرکت‌ ها مجبور...
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله نوآوری در نگرش و الگوی راهبردی اقتصاد مقاومتی کشور

دانلود مقاله نوآوری در نگرش و الگوی راهبردی اقتصاد مقاومتی کشور
همه آگاهیم که ساختار سیاستی کشور بر مبنای حاکمیت از بالا به پایین و دولتی است و دو رکن دیگر یعنی مردم و تعاونی‌ها تقریباً نقشی در آن ندارند. در یک نگاه مقایسه‌ای، در ایرا...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب نوآوری، تکنولوژی و تغییرات اقتصادی

دانلود کتاب نوآوری، تکنولوژی و تغییرات اقتصادی
کتاب نوآوری، تکنولوژی و تغییرات اقتصادی و یادداشتی از دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی کتاب نوآوری، تکنولوژی و تغییرات اقتصادی ، کتابی است که به کوشش پروفسور Fagerberg از دانشگ...
بیشتر بخوانید