جزوه ها

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک
دانلود ارائه تمام فصل ها، پاسخ به سوالات، مجموعه سوالات تستی و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک ملیسا شلینگ در پست های قبل ارائه تمام فصل هاي کتاب مدیریت استر...
بیشتر بخوانید

دانلود جزوه روش تحقیق دکتر سید عباس ابراهیمی

دانلود جزوه روش تحقیق دکتر سید عباس ابراهیمی
روش تحقیق دکتر سید عباس ابراهیمی : تحقیق فرایندی برنامه ریزی شده، هوشیارانه، نظام مند و قابل اعتماد برای کشف حقایق و فهم عمیق مسائل است.
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک- قسمت نهم

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک- قسمت نهم
توسعه محصول جدید، مدیریت تیم های توسعه محصول جدید، تنظیم استراتژی صف آرایی در بازار؛ سه فصل پایانی کتاب مدیریت استراتزیک نواوری تکنولوژیک ملیسا شلینگ هستند.
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت هشتم

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت هشتم
یکی از عناصر بسیار مهم تدوین استراتژی نوآوری تکنولوژیک یک شرکت، تعیین این امر است که آیا از نوآوری حمایت کند یا خیر و چگونه؟
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت هفتم

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت هفتم
در این فصل به مقایسه میان انجام فعالیت های نوآورانه به صورت انفرادی و گروهی (همکاری) و اشکال مختلف همکاری پرداخته می شود.
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت ششم

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت ششم
فصل هفتم کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک ملیسا شلینگ- این فصل ابتدا به مطالعه موردی هواپیمای Boeing Sonic Cruiser می پردازد. هواپیمایی که 15 تا 20 درصد سریع تر از...
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت پنجم

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت پنجم
سمت و سوی استراتژیک سازمان: برای ارزیابی جایگاه فعلی شرکت در بازار، استفاده از برخی ابزارهای استاندارد تحلیل استراتژیک برای تجزیه و تحلیل محیط خارجی و داخلی شرکت مفید خوا...
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت چهارم

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت چهارم
زمان ورود: در صنعتی که در آن فشارهایی برای پذیرش یک طرح غالب وجود دارد، انتخاب زمان سرمایه گذاری یک شرکت در توسعه تکنولوژی جدید بسیار تعیین کننده است.
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت سوم

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت سوم
فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک. در این فصل نخست به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت: که چرا صنایع برای انتخاب یک طرح تکنولوژی واحد به عنوان طرح غالب با فشا...
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت دوم

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک – قسمت دوم
دانلود ارائه فصل سوم کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک ملیسا شلینگ انواع و الگوهای نوآوری: درک الگوهای نوآوری تکنولوژی شالوده مفیدی به وجود می آورد که ما می توانیم ب...
بیشتر بخوانید