کتابخانه دیجیتال

کتاب نقش نوآوری اجتماعی در موفقیت کسب‌وکار (ارزش مشترک در صنعت) + خرید کتاب

کتاب نقش نوآوری اجتماعی در موفقیت کسب‌وکار (ارزش مشترک در صنعت) + خرید کتاب
نقش نوآوری اجتماعی در موفقیت کسب‌وکار (ارزش مشترک در صنعت): نوآوری اجتماعی در حقیقت راهکاری مبتکرانه برای حل مشکلات اجتماعی است. نوآوری اجتماعی نسبت به راهکارهای قبلی اثر...
بیشتر بخوانید