کتابخانه دیجیتال

معرفی کتاب سازمان برون سپار

معرفی کتاب سازمان برون سپار
سازمان برون سپار: مدیریت هزینه ها تا نوآوری مشارکت جویانه هم اکنون برون سپاری یکی از الزامات اقتصادی و راهبردی سازمان های تجاری و حتی سازمان های عمومی است. از این رو این...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مهندسی معکوس

معرفی کتاب مهندسی معکوس
انتقال تکنولوژی را علمای این حوزه به کارگیری تکنولوژی با تمام یا بخشی از جنبه های آن در نقطه های دیگرغیر از محل اولیه آن تعریف کرده اند. به منظور دستیابی به این هدف، روشه...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی

معرفی کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی
کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی با بیان این مهم که هدف از برنامه‌ ریزی تکنولوژی آن است که با درک درست ملاحظات اقتصادی و ملی، چارچوبی مفهومی را بکارگیرد که ضمن آشنایی به خواس...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط

معرفی کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط
کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط به بررسی دقیق تجارب شرکت‌ ها در به کارگیری نوآوری باز پرداخته و در قالب مطالعات موردی نکات مهم این مبحث را بیان می کند، همچنین ا...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب چرخه عمر مدیریت پروژه

معرفی کتاب چرخه عمر مدیریت پروژه
کتاب چرخه عمر مدیریت پروژه: راهنمای کاربردی برای آغاز، برنامه ریزی، اجرا و خاتمه پروژه کتاب چرخه عمر مدیریت پروژه برخلاف بیشتر کتاب های مدیریت پروژه موجود در بازار، صرفا...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب نهادها و سازمان ها

معرفی کتاب نهادها و سازمان ها
در کتاب نهادها و سازمان ها نویسنده بیان می‌ کند که همه‌ ی انواع سازمان‌ ها اعم از دولتی و خصوصی، مذهبی و غیرمذهبی، تجاری و غیر انتفاعی، بومی و بین المللی، نقش بارزی در هر...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب سنجش علم، فناوری و نوآوری

معرفی کتاب سنجش علم، فناوری و نوآوری
ارزیابی و سنجش علم، فناوری و نوآوری، یکی از بحث برانگیزترین موضوع هایی است که طی چند سال اخیر، همواره در حوزة علم سنجی مطرح بوده است. لزوم در نظر گرفتن مفاهیم و شاخص های...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب نهادی کردن نوآوری در سازمان

معرفی کتاب نهادی کردن نوآوری در سازمان
کتاب نهادی کردن نوآوری در سازمان با پیروی از بینش سیستمی در صدد است که عوامل ساختاری- رفتاری، و ارزش‌ ها و باورهای مناسب برای ایجاد جریان مستمر و فراگیری از نوآوری‌ ها را...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب پیچیدگی و مدیریت

معرفی کتاب پیچیدگی و مدیریت
از ویژگی های کتاب پیچیدگی و مدیریت پرداختن به فلسفۀ مدیریت است نه شرح یک نظریۀ مدیریتی تازه. نویسندگان با استادی بسیار کار را چنان پیش می برند که در میانۀ خواندن بارها و...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مدیریت استراتژیک تکنولوژی

معرفی کتاب مدیریت استراتژیک تکنولوژی
در کتاب مدیریت استراتژیک تکنولوژی تلاش شده است تا با بیانی ساده و به دور از حاشیه ‌پردازی، مبانی مدیریت استراتژیک تکنولوژی و مباحثی نظیر زمان تغییرات تکنولوژیک، بلوغ صنعت...
بیشتر بخوانید