کتابخانه دیجیتال

معرفی کتاب مدیریت تکنولوژی مدرن

معرفی کتاب مدیریت تکنولوژی مدرن
در این کتاب شیوه‌ های نوآوری، طراحی، توسعه، تولید، انتقال، معرفی و کاربرد انواع فناوری در محیط کار طی یازده فصل شرح و بررسی شده است :مدیریت فناوري، فناوری کامپیوتری، استر...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تجاری‌ سازی تکنولوژی‌ های نوآورانه

معرفی کتاب تجاری‌ سازی تکنولوژی‌ های نوآورانه
کتاب تجاری‌ سازی تکنولوژی‌ های نوآورانه راهنمایی است برای کارآفرینی موفق از تشکیل تیم نوآوری تا عرضه محصول به بازار که در هجده فصل ارائه شده و ضمن معرفی مهندسی صنایع و شر...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تکنولوژی‌ های آینده، شناسایی و پیش ‌بینی

معرفی کتاب تکنولوژی‌ های آینده، شناسایی و پیش ‌بینی
بسیاری از سازمان ‌ها و شرکت ‌ها این مطلب را تشخیص داده‌اند که تکنولوژی به ویژه مالکیت‌ های فکری از قبیل حق نشر، اختراعات ثبت شده، محصولات، سرمایه ‌های سازمان هستند و باید...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب سیستم های کاهش هزینه و طراحی برای تولید پذیری

معرفی کتاب سیستم های کاهش هزینه و طراحی برای تولید پذیری
تولید اقتصادی یک محصول و کامیابی مالی موجبات رشد واحد های اقتصادی در جنبه های مختلف و بقای پر ثمر آنها را فراهم می سازد. اما حصول این مهم نه با تصمیمات سلیقه ای بلکه با ب...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی

معرفی کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی
در کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی به نقش تکنولوژی در خلق ثروت، الگوهای جدید مدیریت تکنولوژی، چرخه های حیات تکنولوژی، فرایند نوآوری تکنولوژی، تحقیق و توسعه تکنولوژی و مباحث دی...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات

معرفی کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات
هدف فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات، ایجاد توانایی در خواننده برای طرح ریزی،اجرا و بهبود مستمر فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات (م.پ.ت) در پروژه ها یا هر کاربرد دیگر است...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مبانی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی

معرفی کتاب مبانی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی
این کتاب بسیاری از مفاهیم آشنا و ناآشنا در گستره تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی را با دیدی کاوشگرانه مورد بررسی قرار می دهد تا خواننده که با مقوله سیاستگذازی برای توسعه تکنول...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

معرفی کتاب مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت
در سراسر تاریخ انسان ، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است. فعالیت دولت ها، شرکت های جهانی، شرکت های خصوصی و تک تک افراد به شدت به تکنولوژی واب...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب مغز جهانی

دانلود کتاب مغز جهانی
کتاب مغز جهانی توصیف غنی از مدل های مختلف نوآوری شبکه را ارائه می دهد و مجموعه ای از دستورالعمل ها را جهت شناسایی و آماده شدن شرکت ها برای فرصت های نوآوری مشارکتی ارائه م...
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله در جستجوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه ی صنعتی

دانلود مقاله در جستجوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه ی صنعتی
سیاست های صنعتی غالبا در نزاع بین دو دیدگاه رفت و برگشت کرده است؛ نخست دیدگاهی که برای هرگونه فعالیت افتصادی، برنامه ریزی های مرسوم دولتی را تشویق می کند و دوم دیدگاهی که...
بیشتر بخوانید