کتابخانه دیجیتال

معرفی کتاب آموزش درباره تکنولوژی

معرفی کتاب آموزش درباره تکنولوژی
هدف از کتاب آموزش درباره تکنولوژی، آموزش مفاهیم فلسفه تکنولوژی برای افراد غیرفیلسوف است. نویسنده سعی دارد تا با زبانی ساده ابتدا به بررسی چیستی و چرایی تکنولوژی یا همان ف...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

معرفی کتاب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری
موضوع کتاب حاضر، نحوه تصمیم‌گیری و اقدام دولت در برخورد با علم، فناوری و نوآوری است. این کتاب حاصل انجام چندین طرح پژوهشی و کنکاش‌ های نظری و تجربی در این حوزه است و هدف...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تکنولوژی در خدمت بنگاه

معرفی کتاب تکنولوژی در خدمت بنگاه
معرفی کتاب تکنولوژی در خدمت بنگاه نوشته کریس فلوید انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ین کتاب نتیجه به‌دست آمده از تجربه‌های همکاری چندین ساله نویسنده با مشاوران آرتور.دی.لیتل...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب محصول خوب، محصول بد

معرفی کتاب محصول خوب، محصول بد
این کتاب در ده فصل به موارد زیر پرداخته است: محصول و کیفیت موانع بهبود کیفیت محصول عملکرد، هزینه و قیمت محصولات احساسات و نیازها نمادها و ارزش‌های فرهنگی محدودیت‌های جهان...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب نوآوری فناورانه و سیاست عمومی صنعت خودرو

دانلود کتاب نوآوری فناورانه و سیاست عمومی صنعت خودرو
این کتاب نتایج تحقیقات انجام شده در موسسه فناوری، کارآفرینی و رقابت پذیری دانشگاه Doshisha را ارائه می دهد و با حمایت از تحقیقات در زمینه فناوری، سرمایه گذاری و رقابت پذی...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب پیش نویس استاندارد ISO45001

معرفی کتاب پیش نویس استاندارد ISO45001
نسخه پیش نویس استاندارد ISO45001 برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای اولین بار در ایران ترجمه گردید. این ترجمه به منظور کاربرد در مقاصد آموزشی و ترویج فرهنگ مدی...
بیشتر بخوانید

نظام ملی نوآوری ـ مفهوم تحلیلی و ابزار توسعه

نظام ملی نوآوری ـ مفهوم تحلیلی و ابزار توسعه
نظام ملی نوآوری ـ مفهوم تحلیلی و ابزار توسعه (بنت آک لاندوال) در عصر حاضر رسیدن به درک عمیق‌ تر از چگونگی ارتباط دانش و یادگیری با نوآوری و عملکرد اقتصادی یک وظیفه مهم اس...
بیشتر بخوانید

نظریه وابستگی های متقابل پروژه در محدوده تحقیق و توسعه های تک

نظریه وابستگی های متقابل پروژه در محدوده تحقیق و توسعه های تک
دانلود مقاله "به سوی نظریه وابستگی های متقابل پروژه در محدوده R&D های تک" از داوش ورما و کینگشاک سین ها است که در سال 2002 در مجله مدیریت عملیات منتشر شده است.
بیشتر بخوانید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک
دانلود ارائه تمام فصل ها، پاسخ به سوالات، مجموعه سوالات تستی و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک ملیسا شلینگ در پست های قبل ارائه تمام فصل هاي کتاب مدیریت استر...
بیشتر بخوانید