دوره های آموزشی

کارگاه تحلیل شبکه‌ ای مسائل سیاستی و حکمرانی کشور

کارگاه تحلیل شبکه‌ ای مسائل سیاستی و حکمرانی کشور
برگزاری کارگاه تحلیل شبکه‌ ای مسائل سیاستی و حکمرانی کشور توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق (ع)
بیشتر بخوانید

سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی

سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی
برگزاری سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی (همراه با پرسش و پاسخ) توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق (ع)
بیشتر بخوانید

سلسله کارگاه های آموزشی نوآوری و کارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی – کارگاه اول

سلسله کارگاه های آموزشی نوآوری و کارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی – کارگاه اول
برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی نوآوری و کارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (کارگاه اول) توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق (ع)
بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی چگونه شرکت خود را دانش بنیان کنیم

کارگاه آموزشی چگونه شرکت خود را دانش بنیان کنیم
برگزاری کارگاه آموزشی چگونه شرکت خود را دانش بنیان کنیم توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق (ع) 25% تخفيف براي كاربران سايت shiftit
بیشتر بخوانید