رویداد ها

معرفی استارتاپ نیک استارتر

معرفی استارتاپ نیک استارتر
نیک استارتر چیست؟ سامانه نیک استارتر (nikstarter.com) یک خیریه نمی باشد، بلکه با توجه به ماموریت نیک استارتر، وظیفه اصلی این سامانه تامین مالی طرح های ارایه شده برای ورود...
بیشتر بخوانید

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت پنجم

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت پنجم
گزارش نشست بررسی- تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا همانطور که در پست های قبل مطالعه فرمودید نشست نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکشنبه...
بیشتر بخوانید

سلسله جلسات نقد پیش نویس سند ملی توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته

سلسله جلسات نقد پیش نویس سند ملی توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته
برگزاری سلسله جلساتی جهت نقد و بررسی پیش نویس سند ملی توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته کشور- ۴ و ۵ اسنفدماه ۱۳۹۵
بیشتر بخوانید

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت چهارم

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت چهارم
گزارش نشست بررسی- تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا همانطور که در پست های قبل مطالعه فرمودید نشست نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکشنبه...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با جناب آقای بغدادی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با جناب آقای بغدادی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با جناب آقای بغدادی رئیس دپارتمان ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خص...
بیشتر بخوانید

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت سوم

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت سوم
گزارش نشست بررسی- تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا همانطور که در پست های قبل مطالعه فرمودید نشست نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکشنبه...
بیشتر بخوانید

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت دوم

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت دوم
گزارش نشست بررسی- تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا همانطور که در پست قبل مطالعه فرمودید نشست نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکشنبه ۱۰ ب...
بیشتر بخوانید

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت اول

نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان- قسمت اول
گزارش نشست بررسی- تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا نشست نقد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط معاونت علمی و فناوری ری...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای روشنی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای روشنی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای سعید روشنی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خصوص کن...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای طیبی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای طیبی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای سعید طیبی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و دبیر انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید،...
بیشتر بخوانید