آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با جناب آقای بغدادی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با جناب آقای بغدادی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با جناب آقای بغدادی رئیس دپارتمان ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خص...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای روشنی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای روشنی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای سعید روشنی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خصوص کن...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای طیبی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای طیبی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای سعید طیبی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و دبیر انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید،...
بیشتر بخوانید

تیم های تحقیقاتی آسیالیکس

تیم های تحقیقاتی آسیالیکس
تیم های تحقیقاتی آسیالیکس (Asialics 2017) در این صفحه تیم های تحقیقاتی آسیالیکس ۲۰۱۷ معرفی می شوند. توجه داشته باشید که این تیم ها پیشنهادی بوده و قابل تغییر می باشند. در...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای شهامت درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای شهامت درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای بهمن کارگر شهامت دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خ...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای مسعود یدایی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای مسعود یدایی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای مسعود یدایی دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خصوص کنفرانس آسیالی...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای کیارش فرتاش در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای کیارش فرتاش در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای کیارش فرتاش در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) داریم که اگر اجازه بدهید...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با دکتر رضا نقی زاده درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با دکتر رضا نقی زاده درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
 مصاحبه با دکتر رضا نقی زاده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خصوص کنفرانس...
بیشتر بخوانید

کنفرانس آسیالیکس ۲۰۱۷

کنفرانس آسیالیکس ۲۰۱۷
کنفرانس آسیالیکس ۲۰۱۷ کنفرانس آسیالیکس (Asialics) یکی از شاخه های کنفرانس گلوبلیکس (Globelics) است. کنفرانس گلوبلیکس (Globelics) یک کنفرانس سالانه است که محلی برای ملاقات...
بیشتر بخوانید