مصاحبه

دیجی کالا و استقبال از ورود رقبای تجاری

دیجی کالا و استقبال از ورود رقبای تجاری
صحبت های یکی از مدیران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در رابطه با استقبال از ورود رقبای تجاری صحبت های یکی از مدیران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در رابطه با استقبال از ورود رق...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با دکتر امیری مقدم پیرامون همایش رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان

مصاحبه با دکتر امیری مقدم پیرامون همایش رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان
مصاحبه با دکتر امیری مقدم مدیر ارزیابی صندوق نوآوری و شکوفایی پیرامون همایش رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ممنون از وقتی که د...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با دکتر شاهوردی درخصوص شکل گیری صندوق نوآوری و شکوفایی

مصاحبه با دکتر شاهوردی درخصوص شکل گیری صندوق نوآوری و شکوفایی
مصاحبه با دکتر شاهوردی عضو هیات عامل و معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی درخصوص دلایل شکل گیری صندوق نوآوری و شکوفایی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید خواهشمندیم در...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای امانی در خصوص انواع تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان

مصاحبه با آقای امانی در خصوص انواع تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان
مصاحبه با آقای امانی مدیر توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص انواع تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید خواهشمندیم در خصوص...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با جناب آقای بغدادی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با جناب آقای بغدادی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با جناب آقای بغدادی رئیس دپارتمان ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خص...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای روشنی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای روشنی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای سعید روشنی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خصوص کن...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای طیبی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای طیبی درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای سعید طیبی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و دبیر انجمن مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید،...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای شهامت درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای شهامت درخصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای بهمن کارگر شهامت دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خ...
بیشتر بخوانید

یادگیری از طریق گفتگو – ارزیابی قانون دانش بنیان

یادگیری از طریق گفتگو – ارزیابی قانون دانش بنیان
یادداشتی از دکتر ابراهیم سوزنچی یادگیری از طریق گفتگو؛ تاملاتی بعد از نشست ارزیابی قانون دانش بنیان هفته گذشته نشستی در ارتباط با ارزیابی قانون دانش بنیان به همت معاونت ع...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با آقای مسعود یدایی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)

مصاحبه با آقای مسعود یدایی در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics)
مصاحبه با آقای مسعود یدایی دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری در خصوص کنفرانس آسیالیکس (Asialics) ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سوالاتی در خصوص کنفرانس آسیالی...
بیشتر بخوانید