تخصصی

دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی

دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی
رهیافت های تطوری به اقتصاد از زمان کتاب مشهور نلسون و وینتر در سال 1982 جان تازه ای گرفت و چشم انداز جدیدی در برابر تئوری پردازی و رهیافت های جدید سیاستگذاری گشود. به تغی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیستم
گام اول فرایند برنامه ریزی محصول: شناسایی فرصت های توسعه محصول فرایند برنامه ریزی، با شناسایی فرصت های توسعه محصول آغاز می شود.. این گام را می  توان تحت عنوان «قیف فرصت»...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم
اهداف و ماموريت هوشمندی فناوری ماموريت هوشمندی فناوری با ماموريت و راهبردهای هر سازمان مرتبط است. همچنین راهبردهای جاری سازمان، پیشران فعالیت های هوشمندی فناوری در کوتاه...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت چهارم

میانجی ها – قسمت چهارم
مشاوران افرادی هستند که با کمک آنها می ‌توان به ظرفیت ‌ها و توانمندی‌‌ های نوآوری همچون دانش، مهارت ‌ها، ایده ‌‌های جدید و فناوری ‌ها دست یافت. انتظار می رود به ‌واسطه مش...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم
انواع نوآوری از دیدگاه‌ های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. عده‌اي از صاحبنظران، مفهوم نوآوري را بسيار گسترده و وسيع درنظر گرفته ‌اند و تعريف آن ‌ها شامل تمام انواع نو...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم
پيشرفت و رشد فناوري در طول زمان از الگوي شناخته ‌شده ‌اي تبعيت مي ‌نمايد كه اگر به درستي شناخته شود، كاربرد فراواني در برنامه ‌ريزي آن فناوري دارد. شناخت كامل اين الگو كه...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت سوم

میانجی ها – قسمت سوم
مأموریت کلان میانجی ‌ها ترمیم شکاف ‌های چهارگانه اطلاعاتی، دسترسی، انتقال و تبدیل‌ کننده در نظام‌ های نوآوری است. به کارگیری میانجی ها به طور کلی منجر به دستیابی به اطلاع...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت نوزدهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت نوزدهم
گام های فرایند برنامه ریزی محصول گام های فرایند برنامه ریزی محصول: ابتدا فرصت های چندگانه، اولویت بندی شده و سپس مجموعه ای از پروژه های خوش آتیه انتخاب می شوند. سپس منابع...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوم
نوآوری تنها شامل خلاقیت نیست، بلکه باید اختراع حاصل از خلاقیت به بازار عرضه شده و به مردم فروخته شود. نوآوري فرايند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصول، خدمات و روش ‌هاي جد...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت سوم

هوشمندی فناوری – قسمت سوم
فلسفه هوشمندی فناوری بر اساس تعریف روابط میان دو جزء اصلی آن یعنی «مشتریان هوشمندی» و «کارگزاران هوشمندی» تعریف می‌شود. مشتریان هوشمندی «تصمیم‌ گیرندگان اصلی» در سازمان م...
بیشتر بخوانید