مقالات

دانلود مقاله چند راهبرد تامین مالی در حمایت از شرکت‌ های دانش‌ بنیان

دانلود مقاله چند راهبرد تامین مالی در حمایت از شرکت‌ های دانش‌ بنیان
به نظر می‌رسد مشکلات شرکت‌ های دانش‌ بنیان ریشه‌ای و عمیق بوده و لازم است بطور اصولی به چگونگی هدف و نحوه تشکیل آن‌ ها توجه مجدد داشته و قانون آن مورد بازنگری قرار گیرد....
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی

دانلود مقاله مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی
رهیافت های تطوری به اقتصاد از زمان کتاب مشهور نلسون و وینتر در سال 1982 جان تازه ای گرفت و چشم انداز جدیدی در برابر تئوری پردازی و رهیافت های جدید سیاستگذاری گشود. به تغی...
بیشتر بخوانید

رویکردهای تحلیلی به نظام های نوآوری

رویکردهای تحلیلی به نظام های نوآوری
سه رویکرد کلی برای ارزیابی و تحلیل نظام نوآوری رویکردهای تحلیلی مختلفي برای بررسی نظام های نوآوری وجود دارد که از جنبه های مختلف و با اهداف متفاوتی به تحلیل نظام های نوآو...
بیشتر بخوانید

پژوهش تلخی دارد!

پژوهش تلخی دارد!
پژوهش تلخی دارد! «ملک‌الشعرا» عنوانی بود حکومتی برای شاعر بزرگ دوران. اما رقابت برای کسب عنوان «ملک‌الشعرا»، منجر به آن شد که شعرای ایران به مدیحه ‌سرایان حاکمان تبدیل شو...
بیشتر بخوانید

روش های ارزیابی فناوری

روش های ارزیابی فناوری
ارزیابی فناوری - مدل کپ تک (CAPTECH) رویکردهای ارزیابی فناوری در دو سطح صنعت و دولت مورد بررسی قرار می­گیرند. در سطح صنعت می­توان  فناوری ها را در دو بعد توانمندی فناوری...
بیشتر بخوانید

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت پایانی

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت پایانی
پژوهش های فراتحلیل (Meta-analysis) پژوهشگران علوم انسانی برای بازنگری پیشینه موضوع­ های پژوهشی و کشف روابط جدید در میان تعداد زیادی از پژوهش­ هایی که قبلا انجام شده، از پ...
بیشتر بخوانید

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت چهارم

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت چهارم
پژوهش های مطالعه موردی (case study) به رغم استفاده گسترده بسیاری از پژوهشگران از روش مطالعه موردی، در مورد تعریف و هدف اجرای آن توافق چندانی وجود ندارد. مطالعه موردی هم ب...
بیشتر بخوانید

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت سوم

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت سوم
پژوهش ­های مبتنی بر نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) هدف از این پژوهش دستیابی به مدل، الگو و یا تئوری در زمینه مورد پژوهش می­باشد در این نوع پژوهش ها تحلیل ها بیشتر از...
بیشتر بخوانید

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت دوم

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت دوم
پژوهش­ های مبتنی بر مدل و تکنیک­ های تصمیم گیری این نوع پژوهش ­ها دارای مدل مفهومی است. مدل مفهومی به مثابه یک مدل تصمیم می­باشد (مدل های تصمیم گیری با شاخص های چندگانهMC...
بیشتر بخوانید

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت اول

روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت اول
پژوهش یکی از ارکان اصلی نظام توسعه و کشف قوانین جدید می­باشد که در چندین دهه گذشته تغییرات شگرفی را پیرامون ما به همراه داشته است. کشف روابط بین پدیده ­ها در جوامع مختلف...
بیشتر بخوانید