نهادهای میانجی

میانجی ها – قسمت چهارم

میانجی ها – قسمت چهارم
مشاوران افرادی هستند که با کمک آنها می ‌توان به ظرفیت ‌ها و توانمندی‌‌ های نوآوری همچون دانش، مهارت ‌ها، ایده ‌‌های جدید و فناوری ‌ها دست یافت. انتظار می رود به ‌واسطه مش...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت سوم

میانجی ها – قسمت سوم
مأموریت کلان میانجی ‌ها ترمیم شکاف ‌های چهارگانه اطلاعاتی، دسترسی، انتقال و تبدیل‌ کننده در نظام‌ های نوآوری است. به کارگیری میانجی ها به طور کلی منجر به دستیابی به اطلاع...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت دوم

میانجی ها – قسمت دوم
نظام‌ های نوآوری به‌دلایل متعددی دچار مشکل می‌ شوند. دلیل اصلی این مشکلات وجود شکاف ‌های متعدد در نظام نوآوری است. میانجی ‌ها با توجه به تعریف، نقش و کارکردشان، می ‌توانن...
بیشتر بخوانید

میانجی ها- قسمت اول

میانجی ها- قسمت اول
میانجی ‌ها یا واسط ‌ها به نهاد ها یا سازمان ‌‌هایی اطلاق می‌ شود که در شبکه‌ ای از بازیگران، در یک نظام نوآوری فعالیت نموده و با تقویت بازیگران موجود در این نظام، در شکل‌...
بیشتر بخوانید