مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و ششم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و ششم
مدل دیگری که به تبیین فرایند نوآوری می‌ پردازد، مدل فرایند چرخشی نوآوری است. دراین مدل، به نوآوری‌ های مبتنی بر فناوری توجه خاصی شده است و فرض بر آن است که هر نوآوری، نیا...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و پنجم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و پنجم
فرایند ایده تا بازار به آن سادگی که در قیف نوآوری نشان داده شده، نیست. یک ایده در طول مسیر تا رسیدن به بازار مراحل مختلفی را طی کرده و ریسک ‌های متفاوتی را تحمل می ‌نماید...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و چهارم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و چهارم
تعاملات بنگاه با محیط بیرونی در طول مراحل نوآوری به ‌طور پیوسته وجود داشته و بنگاه از منابع بیرونی ایده ‌پردازی، توسعه محصول و تجاری‌ سازی حداکثر استفاده را می ‌نماید.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و سوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و سوم
فرایند کلی نوآوری، بیان‌ گر نوعی ماهیت غربالی در طی این فرایند است، به این معنا که معمولاً از بین ایده ‌های فراوانی که مطرح می ‌شود، تعداد کمتری بخت تبدیل شدن به یک محصول...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و دوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و دوم
همان‏طور که اشاره شد، هر یک از مدل‏های نوآوری تلاش دارد تا نحوه تحقق نوآوری را به نحوی تبیین نموده و توضیح دهد. اما خود این مدل‏ های مختلف نیز در طول زمان ثابت نبوده و به...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و یکم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و یکم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های پویا تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم
سؤال مهم در شناخت پويايي يك نوآوري آن است كه يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند بر تكامل يك نوآوري تأثير داشته باشد؟ براي مثال، يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند طراحي‌ هاي خود را به...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هجدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هجدهم
رويكرد انتخاب راهبردی، بيان مي‌ دارد كه اگر يك بنگاه قديمي در شروع يك نوآوري پيش گام نيست،‌ ممكن است به اين دليل باشد كه انگيزه‌ اي براي سرمايه‌ گذاري در آن نداشته و آن ن...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. برخي نويسندگان به اين مطلب اشاره داشته‌ اند و عنوان كرده‌...
بیشتر بخوانید