مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سیزدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سیزدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. زنجيره­ ی ارزش افزوده نوآوري، مدلي است كه هم مي‌ تواند بيا...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوازدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوازدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. هندرسون و كلارك بر اساس تحقيقات خود، اظهار كردند از آن جا...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت یازدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت یازدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. مدل آبرناتي‌ ـ کلارك در مورد علت اين كه «چرا در نوآوري جهش...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل قابليت‌ هاي سازماني که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت نهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت نهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل محرك راهبردی که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هشتم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هشتم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل نوآوری تدریجی که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفتم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفتم
مدل، تصویری از سیستم واقعی است که با آن می ‌توان رفتار سیستم را درک و پیش ‌بینی کرد. هنگامی که از مدل نوآوری صحبت می‌ کنیم، باید به این نکته توجه داشت که نوآوری موضوعی پی...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت ششم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت ششم
گستردگی مفهوم، ماهیت پیچیده و تنوع رویکردهای مختلف به نوآوری باعث شده تا مطالب زیادی درباره نوآوری و فرایندها و مدل‌ های آن مطرح شود. نوآوری، فرآیندی چند مرحله ‌ای از تول...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پنجم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پنجم
نوآوري فناورانه یا نوآوری برمبناي پيشرفت فناوری، شامل نوآوري بر مبناي تحقيق و توسعه، نوآوري بر مبناي انتقال فناوری و نوآوري بر مبناي ادغام فناوری است. هدف نوآوري بر مبناي...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت چهارم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت چهارم
در گذشته‌های دور، نوآوری بیشتر ناشی از خلاقیت و تلاش فردی بوده و تبدیل ایده‌ های خلاق به نوآوری ‌های ماندگار، معمولاً مسیر پر پیچ و خمی را طی می‌ کرد که آن را سطح نوآوری...
بیشتر بخوانید