مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم
انواع نوآوری از دیدگاه‌ های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. عده‌اي از صاحبنظران، مفهوم نوآوري را بسيار گسترده و وسيع درنظر گرفته ‌اند و تعريف آن ‌ها شامل تمام انواع نو...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوم
نوآوری تنها شامل خلاقیت نیست، بلکه باید اختراع حاصل از خلاقیت به بازار عرضه شده و به مردم فروخته شود. نوآوري فرايند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصول، خدمات و روش ‌هاي جد...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت اول

مدل ها و عوامل موفقیت  نوآوری – قسمت اول
نوآوری پدیده جدیدی نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به اندازه­ ی تاریخ خود بشر دارد. با این وجود، تعریف نوآوری چندان که به‌نظر می ‌رسد، ساده نیست.
بیشتر بخوانید