مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هشتم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هشتم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل نوآوری تدریجی که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفتم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفتم
مدل، تصویری از سیستم واقعی است که با آن می ‌توان رفتار سیستم را درک و پیش ‌بینی کرد. هنگامی که از مدل نوآوری صحبت می‌ کنیم، باید به این نکته توجه داشت که نوآوری موضوعی پی...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت ششم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت ششم
گستردگی مفهوم، ماهیت پیچیده و تنوع رویکردهای مختلف به نوآوری باعث شده تا مطالب زیادی درباره نوآوری و فرایندها و مدل‌ های آن مطرح شود. نوآوری، فرآیندی چند مرحله ‌ای از تول...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پنجم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پنجم
نوآوري فناورانه یا نوآوری برمبناي پيشرفت فناوری، شامل نوآوري بر مبناي تحقيق و توسعه، نوآوري بر مبناي انتقال فناوری و نوآوري بر مبناي ادغام فناوری است. هدف نوآوري بر مبناي...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت چهارم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت چهارم
در گذشته‌های دور، نوآوری بیشتر ناشی از خلاقیت و تلاش فردی بوده و تبدیل ایده‌ های خلاق به نوآوری ‌های ماندگار، معمولاً مسیر پر پیچ و خمی را طی می‌ کرد که آن را سطح نوآوری...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم
انواع نوآوری از دیدگاه‌ های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. عده‌اي از صاحبنظران، مفهوم نوآوري را بسيار گسترده و وسيع درنظر گرفته ‌اند و تعريف آن ‌ها شامل تمام انواع نو...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوم
نوآوری تنها شامل خلاقیت نیست، بلکه باید اختراع حاصل از خلاقیت به بازار عرضه شده و به مردم فروخته شود. نوآوري فرايند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصول، خدمات و روش ‌هاي جد...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت اول

مدل ها و عوامل موفقیت  نوآوری – قسمت اول
نوآوری پدیده جدیدی نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به اندازه­ ی تاریخ خود بشر دارد. با این وجود، تعریف نوآوری چندان که به‌نظر می ‌رسد، ساده نیست.
بیشتر بخوانید