تخصصی

میانجی ها – قسمت هجدهم

میانجی ها – قسمت هجدهم
همانطور که در پست قبلی گفته شد؛ مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت هفدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. برخي نويسندگان به اين مطلب اشاره داشته‌ اند و عنوان كرده‌...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفدهم
انتخاب يك فناوري از ميان چندين گزينه يكي از مسائلي است كه پروژه‌ هاي تحقيقاتي- توسعه‌ اي معمولا با آن مواجه هستند. سطح بلوغ فناوري و در دسترس‌ بودن به موقع آن يكي از معيا...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت هفدهم

میانجی ها – قسمت هفدهم
مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند ایجاد هوشمندی و پایش محیطی در کش...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و هفتم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و هفتم
گام پنجم شناسایی نیازهای مشتری: تأمل و تفکر بر روی نتایج و فرآیند گام نهایی در شناسایی نیازهای مشتری، تفکر و تأمل بر روی نتایج و فرایند است. اگرچه فرآیند شناسایی نیازهای...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم
گام چهارم شناسایی نیازهای مشتری: اهمیت تقریبی نیازها را مشخص کنید فهرست سلسله مراتبی به تنهایی نمی تواند اطلاعات مربوط به اهمیت تقریبی که مشتریان بر روی نیازهای متفاوت خو...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت شانزدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت شانزدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و پنجم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و پنجم
نتایج گام های اول و دوم، باید فهرستی از 50 تا 300 شرح نیاز باشد. بدیهی است که کار با چنین حجم عظیمی از نیازهای تفصیلی، غیرمنطقی بوده و خلاصه سازی آن برای فعالیت های بعدی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و چهارم
گام دوم شناسایی نیازهای مشتری: تفسیر داده های خام بر اساس نیازهای مشتریان نیازهای مشتریان به صورت اظهارات مکتوب بیان شده و در واقع حاصل تفسیر داده های خام است که از مشتری...
بیشتر بخوانید