تخصصی

شرایط ثبت اختراع (پتنت)

شرایط ثبت اختراع (پتنت)
شرایط ثبت اختراع (پتنت) یکی از مصادیق مالکیت صنعتی که در بند دو ماده یک معاهده پاریس ، به آن اشاره شده است اختراعات ثبت شده (Patents) هستند. یکی از اهداف اساسی پتنت ها تش...
بیشتر بخوانید

حقوق مالکیت فکری و انواع آن

حقوق مالکیت فکری و انواع آن
حقوق مالکیت فکری و انواع آن حقوق مالکیت فکری ، مالکیت و سلطه قانونی است که به موجب آن صاحب اثر می تواند از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا اندیشه ابراز شده خود، به طور انحص...
بیشتر بخوانید

اکوسیستم کارآفرینی چیست؟

اکوسیستم کارآفرینی چیست؟
مفهوم کارآفرینی تعریف محققان از کارآفرینی به مرور زمان و بر پایه نیاز اقتصاد تغییر کرده است و یکی از بزرگترین مشکلات و موانع مطالعاتی و تعیین سیاست ها جهت توسعه کارافرینی...
بیشتر بخوانید

ماهیت نوآوری چیست و چرا اهمیت دارد

ماهیت نوآوری چیست و چرا اهمیت دارد
درک ماهیت نوآوری و اهمیت آن از موضوعات مهم و اساسی در عصر حاضر می باشد ماهیت نوآوری ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و نیز تغییر در روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخگویی به...
بیشتر بخوانید

ارزش های پیشنهادی

ارزش های پیشنهادی
ارزش های پیشنهادی به مشتری بخش دیگری از مدل کسب و کار ارزش های پیشنهادی است. جزء سازنده ارزش های پیشنهادی، بسته ای از محصولات و خدمات را توصیف می کند که برای یک بخش مشتری...
بیشتر بخوانید

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری
مدیریت فناوری مدیریت فناوری یک حوزه بین رشته ای است که با طرح ریزی، توسعه و بکارگیری توانمندی های فناورانه برای تحقق اهداف عملیاتی و راهبردی سازمان سر و کار دارد و با رشت...
بیشتر بخوانید

مشتریان ما چه کسانی هستند؟

مشتریان ما چه کسانی هستند؟
مهم ترین مشتریان ما چه کسانی هستند؟ هر کسب و کاری با توجه به اهداف و نوع فعالیتش باید مهم ترین مشتریان خود را مشخص کند که در این مطلب به توضیح بخش های مشتری در مدل کسب وک...
بیشتر بخوانید

ماهیت فناوری و اجزای آن

ماهیت فناوری و اجزای آن
ماهیت فناوری و اجزای تشکیل دهنده آن تکنولوژی و یا همان فناوری از دو واژه یونانی تکنو و لوژی ترکیب شده است. تکنو در زبان یونانی به معنی فن و هنر و لوژی به معنی شناخت است....
بیشتر بخوانید