تخصصی

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و سوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و سوم
هنر استخراج داده از نیازهای مشتری  رویکرد اصلی این است که پذیرای اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان باشیم و از هرگونه مواجهه یا گرفتن موضع دفاعی پرهیز نماییم. جمع آوری داده ه...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت شانزدهم

میانجی ها – قسمت شانزدهم
در این پست میانجی حقوق مالکیت فکری و محافظت از دستاوردها تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ ه...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و دوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و دوم
گام اول شناسایی نیازهای مشتری: جمع آوری داده های خام از مشتریان فلسفه اصلی از خلق یک کانال اطلاعاتی با کیفیت بالا که به طور مستقیم مرتبط با مشتریان است، جمع آوری داده های...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پانزدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پانزدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد.
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و یکم

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و یکم
گام های شناسایی نیازهای مشتری شناسایی نیازهای مشتری، خود یک فرآیند است که می توان برای آن یک روش پنج مرحله ای ارایه نمود. ما معتقدیم که یک ساختار کوچک برای تسهیل فعالیت ه...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت پانزدهم

میانجی ها – قسمت پانزدهم
در این پست میانجی استانداردساز و استانداردها تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت ‌های مورد نیاز...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت یازدهم

نقشه راه فناوری – قسمت یازدهم
فناوری ها، پروژه های تحقیقاتی و منابع  پس از تعیین مشخصه­ های اصلی و ویژگی­ های فنی محصول در لایه­ ی طراحی محصول، لازم است تا زیرسیستم­ ها و فناوری ‏های تشکیل­ دهنده­ ی م...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت چهاردهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت چهاردهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. رويكرد رهبري راهبردی بیان می کند كه محرك‌ هاي راهبردی براي...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت چهاردهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت چهاردهم
TRLs زبان و درك مشترك از بلوغ يك فناوري معين براي يك كاربرد مورد نظر ايجاد مي‌ كنند. علاوه بر اين، با توانمند ساختن مدير برنامه يا طرح براي انجام مقايسه‌ ي محكم و مستدل ب...
بیشتر بخوانید