تخصصی

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی ام

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی ام
در این یادداشت روشی را برای شناسایی نیازهای مشتری ارایه می نماییم. فسلفه ی نهفته در این روش، خلق یک کانال اطلاعاتی با کیفیت بالا است که مستقیماً مشتریان را در بازار هدف ب...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری برای برتری در سال ۲۰۳۰

معرفی کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری برای برتری در سال ۲۰۳۰
کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری به چالش امروز، سرمایه گذاری در فناوری هایی که با وجود محدودیت های بودجه های دفاعی، بتواند مزیت های قابل توجه و تغییر دهنده قواعد بازی د...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت چهاردهم

میانجی ها – قسمت چهاردهم
در این پست میانجی ارزیابان فناوری تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکی...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت دهم

نقشه راه فناوری – قسمت دهم
گام هاي طراحی و انتخاب محصول امروزه در توسعه­ ی محصول، معمولاً کارها بصورت پروژه ای انجام می شود. در اکثر سازمان های امروزی، هر پروژه دارای یک رهبر (مدیر) و یک تیم پروژه...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سیزدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سیزدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. زنجيره­ ی ارزش افزوده نوآوري، مدلي است كه هم مي‌ تواند بيا...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و نهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و نهم
بیانیه ماموریت- مفروضات و محدودیت ها تیم توسعه در خلال تهیه بیانیه ماموریت، راهبردهای حوزه های متعدد کارکردی را در درون شرکت در نظر می گیرد. از میان این راهبردهای کارکردی...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت چهاردهم

هوشمندی فناوری – قسمت چهاردهم
سطح سوم الگوی هوشمندی فناوری: فرایند هوشمندی فناوری- انواع چرخه عملیاتی چرخه عملیاتی هوشمندی فناوری می تواند به سه صـورت تعریف و اجرا شود. سازمـان ها مبتنی بر ویژگی ها و...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت سیزدهم

هوشمندی فناوری – قسمت سیزدهم
سطح سوم الگوی هوشمندی فناوری: فرایند هوشمندی فناوری فرایند هوشمندی فناوری دارای دو ورودی «نیازها/ شکاف های فناوری» حاصل از برنامه ریزی های راهبردی سازمان و «داده های فناو...
بیشتر بخوانید

میانجی ها – قسمت سیزدهم

میانجی ها – قسمت سیزدهم
در این پست میانجی تجاری ساز تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائ...
بیشتر بخوانید