تخصصی

معرفی کتاب اقتصاد به روایت دیگر

معرفی کتاب اقتصاد به روایت دیگر
کتاب اقتصاد به روایت دیگر در 243 صفحه به ارائه‌ ی مطالبی در مورد اقتصاد دانان پرداخته و نظریه‌ های این افراد را بیان کرده و به نقد آنها پرداخته است. این کتاب در نوزده فصل...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت نهم

نقشه راه فناوری – قسمت نهم
طراحی و انتخاب محصول در این جا منظور از محصول، سامانه یا فرآورده ای که در پاسخ به نیاز طراحی و یا انتخاب و عرضه می شود. در چارچوب نقشه راه محصول-فناوری، فرض بر آن است که...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هشتم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هشتم
برنامه ریزی پیش پروژه به محض تأیید پروژه و پیش از درخواست منابع اصلی، فعالیت برنامه ریزی پیش پروژه صورت می گیرد. این فعالیت از طریق یک تیم کوچک میان کارکردی ـ موسوم به تی...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت دوازدهم

هوشمندی فناوری – قسمت دوازدهم
ایجاد هوشمندی فناوری در سازمان نیازمند تعیین «سبک هوشمندی فناوری مناسب» می باشد. سبک هوشمندی فناوری به نحوه ارتباط منابع هوشمندی به نیازهای تصمیم گیرندگان اصلی اشاره می ک...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی

معرفی کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی
کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی با بیان این مهم که هدف از برنامه‌ ریزی تکنولوژی آن است که با درک درست ملاحظات اقتصادی و ملی، چارچوبی مفهومی را بکارگیرد که ضمن آشنایی به خواس...
بیشتر بخوانید

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوازدهم

مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت دوازدهم
مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. هندرسون و كلارك بر اساس تحقيقات خود، اظهار كردند از آن جا...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت هشتم

نقشه راه فناوری – قسمت هشتم
گام های تحلیل نیاز و مطالبات آینده گام های تحلیل نیاز : نیاز همان احساس کمبود چیزی است و به دلایل مختلفی ممکن است به وجود آید. این کمبود معمولاً به صورت یک مطالبه یا قابل...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط

معرفی کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط
کتاب نوآوری باز در شرکت‌ های کوچک و متوسط به بررسی دقیق تجارب شرکت‌ ها در به کارگیری نوآوری باز پرداخته و در قالب مطالعات موردی نکات مهم این مبحث را بیان می کند، همچنین ا...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوازدهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوازدهم
در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. در سال 2003 ميلادي، سازمان تداركات دفاعي وزارت دفاع...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هفتم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هفتم
تخصیص منابع این احتمال وجود دارد که شرکت قادر نباشد براساس سبد متوازن پروژه های موردنظر خود، بر روی هر فرصت توسعه ی محصول سرمایه گذاری نماید. از آن جا که زمان بندی و تخصی...
بیشتر بخوانید