طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی ام

طراحی و توسعه محصول – قسمت سی ام
در این یادداشت روشی را برای شناسایی نیازهای مشتری ارایه می نماییم. فسلفه ی نهفته در این روش، خلق یک کانال اطلاعاتی با کیفیت بالا است که مستقیماً مشتریان را در بازار هدف ب...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و نهم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و نهم
بیانیه ماموریت- مفروضات و محدودیت ها تیم توسعه در خلال تهیه بیانیه ماموریت، راهبردهای حوزه های متعدد کارکردی را در درون شرکت در نظر می گیرد. از میان این راهبردهای کارکردی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هشتم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هشتم
برنامه ریزی پیش پروژه به محض تأیید پروژه و پیش از درخواست منابع اصلی، فعالیت برنامه ریزی پیش پروژه صورت می گیرد. این فعالیت از طریق یک تیم کوچک میان کارکردی ـ موسوم به تی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هفتم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و هفتم
تخصیص منابع این احتمال وجود دارد که شرکت قادر نباشد براساس سبد متوازن پروژه های موردنظر خود، بر روی هر فرصت توسعه ی محصول سرمایه گذاری نماید. از آن جا که زمان بندی و تخصی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و ششم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و ششم
ایجاد توازن در سبد پروژه های توسعه مدیران یک سازمان می توانند از روش های بسیاری برای ايجاد توازن در سبد پروژه های توسعه شرکت استفاده کنند. برخی از این روش ها شامل نگاشت س...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و پنجم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و پنجم
یک شرکت علاوه بر نسخه های جدید محصولات در طبقه بندی های محصول موجود، با فرصت های بسیاری چه در بازارهای جدید و چه در رابطه با محصول کاملا جدید، روبه رو است. درحالی که سرما...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و چهارم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و چهارم
برنامه ریزی پلت فرم محصول پلت فرم محصول، مجموعه ای از ابزار و تجهیزات است که در میان مجموعه ای از محصولات به اشتراک گذاشته می شود. معمولاً اجزا و قطعات فرعی مهم ترین این...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و سوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و سوم
بخش بندی بازار مشتریان را می توان عناصری متعلق به بخش های مجزای بازار تصور نمود. بخش بندی بازار به بخش های مختلف به شرکت اجازه می دهد تا فعالیت های رقیبان خود، و هم چنین...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و دوم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و دوم
راهبرد رقابتی راهبرد رقابتی یک شرکت، رویکرد اصلی شرکت به بازارها و محصولات را با توجه به رقیبان موجود، تبیین می نماید. راهبرد رقابتی می تواند راهنمای شرکت برای انتخاب صحی...
بیشتر بخوانید

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و یکم

طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و یکم
راهبرد رقابتی یک شرکت، رویکرد اصلی شرکت به بازارها و محصولات را با توجه به رقیبان موجود، تبیین می نماید. راهبرد رقابتی می تواند راهنمای شرکت برای انتخاب صحیح فرصت ها باشد...
بیشتر بخوانید