هوشمندی فناوری

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم

هوشمندی فناوری – قسمت چهارم
اهداف و ماموريت هوشمندی فناوری ماموريت هوشمندی فناوری با ماموريت و راهبردهای هر سازمان مرتبط است. همچنین راهبردهای جاری سازمان، پیشران فعالیت های هوشمندی فناوری در کوتاه...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت سوم

هوشمندی فناوری – قسمت سوم
فلسفه هوشمندی فناوری بر اساس تعریف روابط میان دو جزء اصلی آن یعنی «مشتریان هوشمندی» و «کارگزاران هوشمندی» تعریف می‌شود. مشتریان هوشمندی «تصمیم‌ گیرندگان اصلی» در سازمان م...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت دوم

هوشمندی فناوری – قسمت دوم
انواع مکاتب هوشمندی فناوری مکاتب هوشمندی فناوری: به طور کلی نظام هوشمندی فناوری بر اساس یکی از دو نوع مکتب زير ایجاد می شود: مکتب اول: در این مکتب هوشمندی فناوری ابزاری ب...
بیشتر بخوانید

هوشمندی فناوری – قسمت اول

هوشمندی فناوری – قسمت اول
تغییرات روزافزون علم، فناوری و نوآوری در عصر حاضر و تغییر ذائقه کاربران نهایی، بقاء سازمان‌ها، شرکت‌ها و ... را با چالش مواجه کرده است. اما باید اندیشید راز موفقیت سازمان...
بیشتر بخوانید