سطح آمادگی فناوری

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم
پيشرفت و رشد فناوري در طول زمان از الگوي شناخته ‌شده ‌اي تبعيت مي ‌نمايد كه اگر به درستي شناخته شود، كاربرد فراواني در برنامه ‌ريزي آن فناوري دارد. شناخت كامل اين الگو كه...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوم

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوم
تلاش شده در سلسله یادداشت های مرتبط با سطح آمادگی فناوری، ابتدا چند یادداشت اول با مطالبی مرتبط با فناوری و R&D آغاز شود و پس از آن به مطالب تخصصی سطح آمادگی فناوری پ...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت اول

سطح آمادگی فناوری – قسمت اول
در كشور ما تاکنون، با فاز امكان سنجي برنامه ‌ها، و به ويژه ارزيابي آمادگي فناوري، كاملا سطحي برخورد شده است و غالبا مديران از آن گريزان بوده ‌اند. همين امر باعث شده است ت...
بیشتر بخوانید