سطح آمادگی فناوری

سطح آمادگی فناوری – قسمت نهم

سطح آمادگی فناوری – قسمت نهم
در پست قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. سازمان حسابرسي كل آمريكا پس از بررسی های متعدده به اين ن...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت هشتم

سطح آمادگی فناوری – قسمت هشتم
يكي از معيارهايي كه جهت سنجش آمادگي و بلوغ فناوري‌ ها مورد استفاده قرار گرفته است، سطوح آمادگي (بلوغ) فناوري است. منكينز اين سطوح را به 9 سطح افزايش داد. از آن سال به بعد...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفتم

سطح آمادگی فناوری – قسمت هفتم
اگر هدف از «تحقيق» توسعه دانش جديد باشد، هدف از «توسعه» بكارگيري دانش علمي يا مهندسي به منظور گسترش آن و اتصال دانش به يك حوزه معين است. در این پست به انواع تحقیق و توسعه...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت ششم

سطح آمادگی فناوری – قسمت ششم
اگر هدف از تحقيق توسعه دانش جديد باشد، هدف از «توسعه» بكارگيري دانش علمي يا مهندسي به منظور گسترش آن و اتصال دانش به يك حوزه معين نظير ريز مدارها، سپس اتصال به حوزه‌ هاي...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت پنجم

سطح آمادگی فناوری – قسمت پنجم
در این پست ابتدا توسعه فناوری به سه صورت تعریف شده و در ادامه ارزیابی فناوری و بلوغ فناوری توضیح داده می شود. همانطور كه در تعريف فناوري بيان شد، يك فناوري بايد به يك نيا...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم

سطح آمادگی فناوری – قسمت سوم
پيشرفت و رشد فناوري در طول زمان از الگوي شناخته ‌شده ‌اي تبعيت مي ‌نمايد كه اگر به درستي شناخته شود، كاربرد فراواني در برنامه ‌ريزي آن فناوري دارد. شناخت كامل اين الگو كه...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوم

سطح آمادگی فناوری – قسمت دوم
تلاش شده در سلسله یادداشت های مرتبط با سطح آمادگی فناوری، ابتدا چند یادداشت اول با مطالبی مرتبط با فناوری و R&D آغاز شود و پس از آن به مطالب تخصصی سطح آمادگی فناوری پ...
بیشتر بخوانید

سطح آمادگی فناوری – قسمت اول

سطح آمادگی فناوری – قسمت اول
در كشور ما تاکنون، با فاز امكان سنجي برنامه ‌ها، و به ويژه ارزيابي آمادگي فناوري، كاملا سطحي برخورد شده است و غالبا مديران از آن گريزان بوده ‌اند. همين امر باعث شده است ت...
بیشتر بخوانید