نقشه راه فناوری

نقشه راه فناوری – قسمت یازدهم

نقشه راه فناوری – قسمت یازدهم
فناوری ها، پروژه های تحقیقاتی و منابع  پس از تعیین مشخصه­ های اصلی و ویژگی­ های فنی محصول در لایه­ ی طراحی محصول، لازم است تا زیرسیستم­ ها و فناوری ‏های تشکیل­ دهنده­ ی م...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت دهم

نقشه راه فناوری – قسمت دهم
گام هاي طراحی و انتخاب محصول امروزه در توسعه­ ی محصول، معمولاً کارها بصورت پروژه ای انجام می شود. در اکثر سازمان های امروزی، هر پروژه دارای یک رهبر (مدیر) و یک تیم پروژه...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت نهم

نقشه راه فناوری – قسمت نهم
طراحی و انتخاب محصول در این جا منظور از محصول، سامانه یا فرآورده ای که در پاسخ به نیاز طراحی و یا انتخاب و عرضه می شود. در چارچوب نقشه راه محصول-فناوری، فرض بر آن است که...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت هشتم

نقشه راه فناوری – قسمت هشتم
گام های تحلیل نیاز و مطالبات آینده گام های تحلیل نیاز : نیاز همان احساس کمبود چیزی است و به دلایل مختلفی ممکن است به وجود آید. این کمبود معمولاً به صورت یک مطالبه یا قابل...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت هفتم

نقشه راه فناوری – قسمت هفتم
تحلیل نیاز و مطالبات آینده پس از بررسی و تحلیل محیطی و مشخص شدن دغدغه ­ها، تهدیدات و فرصت­ ها و درنهایت تحلیل نیاز آینده احتمالی بازار لازم است این نیازها شفاف گردند. بای...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت ششم

نقشه راه فناوری – قسمت ششم
گام ­هاي انجام تحلیل محیط راهبردی  براي ترسيم نقشه­ راه به‌ شرح زير مي باشد. گام اول: شناسایی روندهای محیط دور گام دوم: ارزیابی روندهای محیط دور گام سوم: احصای روندهای کل...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت پنجم

نقشه راه فناوری – قسمت پنجم
چهارچوب علمی تدوین نقشه راه پس از انجام فعالیت های مقدماتی نظیر انتخاب مسئول تدوین نقشه راه، تعیین اعضای تیم، تشکیل تیم، تعریف قلمرو و حدود و ثغور نقشه راه و غیره؛ نوبت ب...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت چهارم

نقشه راه فناوری – قسمت چهارم
مراحل تهیه نقشه راه فرایند تدوین نقشه راه را می توان در سه مرحله کلی خلاصه نمود. این رویکرد سه مرحله ای، با آن چه که پژوهشگاه سَندیا تجربه نموده است شباهت دارد؛ البته در...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت سوم

نقشه راه فناوری – قسمت سوم
نمای کلی نقشه راه فناوری در نگاه کاربردی، نقشه راه را باید یک روش برنامه ریزی آینده گرا و لایه به لایه دانست: شکل کلی نقشه راه، متشکل از نموداری چند لایه مبتنی بر محور زم...
بیشتر بخوانید

نقشه راه فناوری – قسمت دوم

نقشه راه فناوری – قسمت دوم
مبانی و تعریف نقشه راه محققان تعاریف متعددی از تدوین نقشه راه فناوری[1] عرضه نموده اند (Rinne, 2004; Phaal et al., 2010). یک تعریف حداقلی، تدوین نقشه راه را شامل پیش  بین...
بیشتر بخوانید