مهندسی سیستم ها

دانلود کتاب معماری و اصول مهندسی سیستم ها

دانلود کتاب معماری و اصول مهندسی سیستم ها
امروزه جامعه مهندسی سیستم ها به طور جدی مفاهیم و شیوه های خود را بازنویسی می کند، زیرا رشد آن به طور چشمگیری روز به روز افزایش می یابد.
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب راهنمای مدیران به انتقال تکنولوژی در یک محیط یادگیری تکاملی

دانلود کتاب راهنمای مدیران به انتقال تکنولوژی در یک محیط یادگیری تکاملی
دانلود کتاب راهنمای مدیران به انتقال تکنولوژی در یک محیط یادگیری تکاملی کتاب راهنمای مدیران به انتقال تکنولوژی نتیجه یک تلاش و همکاری مشترک بین معاون وزیر دفاع (سیستم های...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب مهندسی سیستم های عظیم (مگاسیستم ها)

دانلود کتاب مهندسی سیستم های عظیم (مگاسیستم ها)
مهندسی سیستم های عظیم (مگاسیستم ها): سیستم های عظیم سیستم های در مقیاس بزرگ و پیچیده ای هستند که با عبور از مرزهای سنتی سطحی از قابلیت را ارائه دادند که به وسیله عناصر جز...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب راهنمای آماده سازی برنامه مهندسی سیستم ها

دانلود کتاب راهنمای آماده سازی برنامه مهندسی سیستم ها
راهنمای برنامه مهندسی سیستم های وزارت دفاع برای برنامه ریزی مهندسی سیستم ها یا برنامه ریزی فنی برای اکتساب برنامه ها را به روشنی هدایت می کند. این راهنما براساس فازهای اک...
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب ملزومات پروژه و مدیریت مهندسی سیستم ها

دانلود کتاب ملزومات پروژه و مدیریت مهندسی سیستم ها
کتاب ملزومات پروژه و مدیریت مهندسی سیستم ها کتاب ملزومات پروژه و مدیریت مهندسی سیستم ها دو هدف اصلی را دنبال می­ کند: (۱) تعریف و توصیف ملزومات پروژه و مدیریت مهندسی سیست...
بیشتر بخوانید

فرایند مدیریت الزامات

فرایند مدیریت الزامات
فرایند مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها هدف از مدیریت الزامات به عنوان یکی از حوزه های کاری مهم در مهندسی سیستم ها، شناسایی دقیق نیازها، بیان آنها در قالب الزامات شفاف و...
بیشتر بخوانید

دانلود کتابچه راهنمای مهندسی سیستم های ناسا

دانلود کتابچه راهنمای مهندسی سیستم های ناسا
کتابچه راهنمای مهندسی سیستم های ناسا همانطور که کتابچه مهندسی سیستم های ناسا در سال ۱۹۹۵ نوشته، مهندسی سیستم ها در سازمان ملی هوا و فضا (ناسا) در قالب استاندارد ملی و بین...
بیشتر بخوانید

مدیریت فناوری و مهندسی سیستم‌ ها- قسمت دوم

مدیریت فناوری و مهندسی سیستم‌ ها- قسمت دوم
مهندسی سیستم ها همانطور که در پست قبلی گفته شد؛ تاریخ بشر دارای ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت فناوری است و پیشرفت فناوری در طول تاریخ برای افراد و سازمان ها دغدغه­ های مشترکی...
بیشتر بخوانید

مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها

مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها
مدیریت الزامات الزام بیانگر قابلیت یا کارکردی است که برای تحقق نیاز مشتری یا حل مشکل او موردنیاز است و هدف از مدیریت الزامات به عنوان یکی از حوزه های کاری مهم در مهندسی س...
بیشتر بخوانید

دانلود فایل استاندارد EIA در مهندسی سیستم ها

دانلود فایل استاندارد EIA در مهندسی سیستم ها
استاندارد EIA – فرآیندهای مهندسی سیستم ها استاندارد EIA کوتاه شده عبارت (Electronic Industries Alliance) از استانداردهای مهندسی و انتشاراتی است که برای خدمت به مناف...
بیشتر بخوانید