مفاهیم مهندسی سیستم ها

فرایند مدیریت الزامات

فرایند مدیریت الزامات
فرایند مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها هدف از مدیریت الزامات به عنوان یکی از حوزه های کاری مهم در مهندسی سیستم ها، شناسایی دقیق نیازها، بیان آنها در قالب الزامات شفاف و...
بیشتر بخوانید

مدیریت فناوری و مهندسی سیستم‌ ها- قسمت دوم

مدیریت فناوری و مهندسی سیستم‌ ها- قسمت دوم
مهندسی سیستم ها همانطور که در پست قبلی گفته شد؛ تاریخ بشر دارای ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت فناوری است و پیشرفت فناوری در طول تاریخ برای افراد و سازمان ها دغدغه­ های مشترکی...
بیشتر بخوانید

مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها

مدیریت الزامات و مهندسی سیستم ها
مدیریت الزامات الزام بیانگر قابلیت یا کارکردی است که برای تحقق نیاز مشتری یا حل مشکل او موردنیاز است و هدف از مدیریت الزامات به عنوان یکی از حوزه های کاری مهم در مهندسی س...
بیشتر بخوانید

مدیریت فناوری و مهندسی سیستم‌ ها- قسمت اول

مدیریت فناوری و مهندسی سیستم‌ ها- قسمت اول
مهندسی سیستم ها همانطور که در پست قبلی گفته شد فعالیت‌ های تحلیل و طراحی برای سیستم‌‌ های فنی یا بشرساخته خود پایان کار نیستند بلکه وسیله ای برای برآورده ساختن نیازها و خ...
بیشتر بخوانید

مهندسی در عصر سیستم (مهندسی سیستم ها)

مهندسی در عصر سیستم (مهندسی سیستم ها)
پیدایش مهندسی سیستم ها فعالیت‌ های تحلیل و طراحی برای سیستم‌‌ های فنی یا بشرساخته به نوبه خود پایان کار نیستند بلکه وسیله ای برای برآورده ساختن نیازها و خواسته های انسان...
بیشتر بخوانید

مقدمه ای بر مهندسی سیستم ها – عصر ماشین

مقدمه ای بر مهندسی سیستم ها – عصر ماشین
مقدمه ای بر مهندسی سیستم ها – عصر ماشین آشنایی با مهندسی سیستم ها: انسان ها از دیر باز به دنبال درک جهان پیرامون خود، بوده اند. در این ارتباط دو رویکرد عمده وجود دا...
بیشتر بخوانید