معرفی کتاب پیچیدگی و مدیریت

پیچیدگی و مدیریت

کتاب پیچیدگی و مدیریت (نگرش سیستمی را فراموش کن)

از ویژگی های کتاب پیچیدگی و مدیریت پرداختن به فلسفۀ مدیریت است نه شرح یک نظریۀ مدیریتی تازه. نویسندگان با استادی بسیار کار را چنان پیش می برند که در میانۀ خواندن بارها و بارها در دانسته های پیشین خود تردید می کنیم و لرزیدن پایه های استوار آنها را می بینیم. در همان فصل های نخست پرسش ها سر بر می آورند و خواننده اندک اندک به این سو می رود که گویا لبۀ تند نگرش نظام مند در همه جا برندگی ندارد و در بسیاری از پدیده های سازمانی راه به جایی نمی برد. به زبانی دیگر، این سودای خام که هر پدیده را می توان با اندیشۀ نظام مند بررسی کرد و بهبود بخشید، کمتر بهره ای از واقعیت دارد.

نویسندگان: پاتریشا شاو، داگلاس گریفین و رالف استیسی. ترجمه: امیرحسین خالقی

انتشارات: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سه فصل نخست کتاب با عنوان های «آشنایی: رتق و فتق کارها در سازمان»، «پرسش کهن پایداری و تغییر» و «حرکت به سوی آینده ای نادانستنی» شناخته می شود. مهمترین مباحث این سه فصل شامل شیوه های اندیشیدن، ادعاهای نویسندگان پیچیدگی مدیریت و جانشین هایی برای برخی دیدگاه های داروین است.

محدودیت های اندیشه سیستمی: تمرکز بر آینده های دانستنی»، «علوم پیچیدگی چگونه با آینده روبه رو می شوند؟» و «پیچیدگی و پدیدار شدن منشی نوخواسته» سه عنوان بعدی کتاب را تشکیل می دهند. از مهمترین مباحث این سه فصل می توان به روبه رو شدن با دست اندرکاری و آزادی انسان، نظریه آشوب، هویدا شدن آینده نهفته و سیستم های سازش پذیر پیچیده زندگی کردن برای خود اشاره کرد.

سه فصل انتهایی کتاب با عنوان های «دیدگاه های متفاوت درباره پیچیدگی سازمانی»، «پیچیدگی و کنش انسان» و «رتق و فتق کارها در سازمان: از سیستم ها تا فرآیندهای پاسخگرانه پیچیده» مشخص شده و به موضوع هایی مانند پیچیدگی و پویایی صنایع جستاری در محدودیت های کنترل و سرچشمه های نوخاستگی، کنش انسان در گفتمان غالب مدیریت تمرکز بر امر فردی و عناصر کلیدی پروژه می پردازد.

پیچیدگی و مدیریت

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *