معرفی کتاب سیستم های کاهش هزینه و طراحی برای تولید پذیری

سیستم های کاهش هزینه

کتاب سیستم های کاهش هزینه و طراحی برای تولید پذیری

تولید اقتصادی یک محصول و کامیابی مالی موجبات رشد واحد های اقتصادی در جنبه های مختلف و بقای پر ثمر آنها را فراهم می سازد. اما حصول این مهم نه با تصمیمات سلیقه ای بلکه با به کارگیری روش های حرفه ای میسر می گردد. لذا امروزه دانش تولید و عملیات با ترکیب علوم فنی مهندسی مربوط به ساخت و تولید محصول، خدمات، اقتصاد تولید و روش های مدیریتی، راهکارهای کارا و اثربخشی را پیش روی فعالان بخش تولید قرار داده است تا بدین وسیله امکان دست یابی به حداکثر بازده در ظرفیت تولید به همراه کیفیت مناسب و تولید ناب به هزینه پایین میسر گردد.

نویسنده: هومان اردکانیان

انتشارات: رسا

این کتاب با طرح یک رویکرد علمی، به نحوی به بیان موضوع فوق می پردازد که خواننده در طی آن، همزمان، به مثابه یک دستورالعمل به توان پیاده سازی و اجرتی مفاهیم نیز دست می یابد. همچنین طرح مفاهیم با توجه به کاربرد علمی آن موجبات افزایش سطح قابلیت اجرایی و عملیاتی را برای خواننده فراهم کرده و با توجه به مفاهیم جدید مطرح شده در این کتاب، زمینه ساز ایجاد تحول در نگرشی تازه به جریان فرآیند تولید کارا به هزینه پایین و اقتصادی است.

سیستم های کاهش هزینه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *