چالش های سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاران خارجی

چالش های سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه زیرساخت ها در کشورهای در حال توسعه، مستلزم مشارکت بیشتر بخش خصوصی و در بسیاری از موارد مشارکت بیشتر شرکت های چند ملیتی است. بنابراین تعیین زمان مناسب برای دخیل کردن شرکت های چند ملیتی در توسعه و مدیریت پروژه های زیربنایی و نحوه جذب مشارکت این شرکت ها به گونه ای که منجر به توسعه مورد نظر شود؛ برای کشورهای میزبان و دولت های ان ها با اهمیت است.

سرمایه گذاری خارجی

 

در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، سیاست گذاران با چالش های توسعه مناسب، کافی و کارآمد صنایع و خدمات زیربنایی مواجه هستند. برخی از این چالش ها و پیچیدگی ها عبارت است از:

۱٫ مد نظر داشتن منافع کلیه ذی نفعان

در تصمیم گیری در مورد مشارکت یا عدم مشارکت شرکت های چند ملیتی و نحوه مشارکت آن ها باید حداقل چهار دسته از ذی نفعان را در نظر گرفت: دولت، شرکت ها، نهادهای مالی مختلف، کاربران خدمات زیربنایی و جامعه. به منظور اجتناب از ریسک شکست باید به یک اندازه به اهداف این گروه ها توجه کرد.

۲٫ متفاوت بودن شرایط کشورهای مختلف

اولویت و انتخاب های سیاستی بین کشورها متفاوت است و راهکارهای یکسان برای کشورهای مختلف وجود ندارد و همچنین راهکارهای زیرساختی برای کشورهای کوچک با کشورهای بزرگ متفاوت است. در نتیجه ترکیب مناسب از سرمایه گذاران خصوصی و دولتی بسته به هر پروژه، صنعت و کشور متفاوت است.

۳٫ برخورداری از مهارت ها و توانمنذی های لازم

بسیاری از سرمایه گذاری های زیر بنایی از نظر اجتماعی حساسیت بالایی داشته و از نظر فنی چالش برانگیز است به همین دلیل تنظیم و اجرای آن ها باید از طریق قراردادهای بلند مدت در چارچوب قانونی مناسب صورت گیرد. طراحی و اجرای سیاست های مناسب برای تقویت نقش بالقوه شرکت های چند ملیتی در زیرساخت ها مستلزم داشتن مهارتها و توانمندی های خاص است.

دولت ها باید پروژه های مختلف را با در نظر گرفتن نیازمندی های دو جانبه برای حفظ زیرساخت های فیزیکی موجود و توسعه پروزه های جدید اولویت بندی کنند، اهداف واضح و واقع بینانه را برای پروژه های منتخب تدوین کرده و آن ها را با یکدیگر و در قالب استراتژی های توسعه یکپارچه کنند. در واقع باید وزارت خانه ها و نهادهای مجری مهارت ها و ظرفیت های نهادی لازم برای هدایت، مذاکره و تنظیم مقررات مربوط به پروژه ها را داشته باشند. به صورت کلی توسعه زیرساخت ها نیازمند به منابع نهادی و انسانی مناسب می باشد.

۴٫ افزایش رقابت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در جهان با افزایش تقاضای سرمایه گذاری در زیرساخت های جدید و مطرح رو به رو هستیم.

از انجا که بسیاری از کشورهای در حال توسعه درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت های فیزیکی خود هستند؛ رقابت در جدب سرمایه گذاری بسیار شدید است. همچنین این افزایش تقاضا در کشورهای توسعه یافته باعث شده سرمایه گذاران به ازای مقدار مشخصی از ریسک، انتظار بازگشت سرمایه بیشتری داشته باشند. امروزه شرکت های چند ملیتی بزرگ، اگر ریسک بالایی در پروژه ها احساس کنند؛ قبل از ارائه تعهد مالی و مدیریتی در پروژه های کشورهای در حال توسعه با دقت بیشتری شرایط را مورد بررسی قرار می دهند.

 

منبع نوشته:کتاب سرمایه گذاری خارجی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *