معرفی کتاب موتورهای محرک نوآوری

موتورهای محرک نوآوری

موتورهای محرک نوآوری: چارچوبی خلاقانه برای تحلیل پویایی نظام های نوآوری فناورانه

کتاب موتورهای محرک نوآوری در هفت فصل مجزا به نگارش درآمده است. فصل اول مروری بسیار گذرا بر مکاتب مختلف اقتصاد توسعه دارد که هر یک از آنها رویکرد متفاوتی نسبت به رابطه نوآوری، رشد و توسعه اقتصادی دارند. در فصل دوم، مفاهیم نواوری، فرآیند نوآوری، مدیریت نوآوری و سیاست گذاری نوآوری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوعات پیش نیاز مباحث مطرح در فصول بعدی کتاب هستند.

نویسندگان: ناصر باقری مقدم، سیدمسلم موسوی درچه، مسعود نصیری، عنایت اله معلمی

انتشارات: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

موتورهای محرک نوآوری

در فصل سوم، مفهوم نظام نوآوری و انواع مختلف آن از قبیل نظام های نوآوری ملی، منطقه یی، بخشی و فناورانه توصیف شده است. در توصیف هر یک از این انواع نظام های نوآوری، عوامل ساختاری و کارکردی آنها تبیین شده است. فصل سوم، پایه ای فراهم کرده است تا بر اساس آن در فصل چهارم به تحلیل عمیق تر نظام نوآوری فناورانه از ابعاد مختلف ساختاری و کارکردی پرداخته شود.

در فصل چهارم به تفصیل به بررسی انواع عوامل ساختاری این نظام اعم از بازیگران، نهادها، روابط و شبکه ها و عوامل کارکردی آن مشتمل بر کارآفرینی، خلق دانش، انتشار دانش، جهت دهی به سیستم، شکل گیری بازار، تامین و تسهیل منابع و مقبولیت بخشی پرداخته شده است.

در فصل پنجم، یکی از ویژگی های متمایزکننده این رویکرد نسبت به سایر انواع نظام های نوآوری، یعنی موتورهای محرک نوآوری مورد مداقه قرار گرفته است. این موتورها، تحت قالب موتور محرک علم و فناوری، موتور محرک کارآفرینی، موتور محرک ایجاد سیستم و موتور محرک بازار مطرح شده اند.

در فصل ششم نیز مطالعات موردی تحلیل نوآوری برخی از فناوری های انرژی های نو و تجدید پذیر (هیدروژن و پیل سوختی و خودروهای با سوخت گاز طبیعی) با استفاده از این رویکرد بحث شده اند. در نهایت در فصل هفتم، برخی از توصیه های سیاستی برآمده از تحلیل های نوآوری بر اساس این رویکرد ارائه شده است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *