طراحی و توسعه محصول – قسمت نوزدهم

گام های فرایند برنامه ریزی محصول

گام های فرایند برنامه ریزی محصول: ابتدا فرصت های چندگانه، اولویت بندی شده و سپس مجموعه ای از پروژه های خوش آتیه انتخاب می شوند. سپس منابعی برای این پروژه ها تخصیص یافته و برای آن ها برنامه ریزی زمانی می شود. فعالیت های برنامه ریزی، متمرکز بر مجموعه ای از فرصت ها و پروژه های بالقوه هستند و از این رو گاه تحت عنوان «مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه ها)» ، برنامه ریزی تجمیعی محصول، برنامه ریزی خط تولید، یا مدیریت تولید نامیده می شود.

پس از انتخاب پروژه ها و تخصیص منابع، یک شرح مأموریت برای هر پروژه تهیه می شود. بدین ترتیب پیش از اجرای فرایند اصلی توسعه ی محصول، تدوین طرح محصول و تهیه ی شرح مأموریت صورت می گیرد. اگرچه ما فرایند برنامه ریزی محصول را اساساً یک فرایند خطی نشان داده  ایم، اما فعالیت های انتخاب پروژه های خوش آتیه و تخصیص منابع، ذاتاً تکرارشونده هستند. واقعیت های برنامه ریزی زمانی و بودجه، اغلب ما را ملزم به یک ارزیابی مجدد در مورد اولویت ها و هم چنین عیب یابی بیش تر و گزینش پروژه های بالقوه می نماید. از این رو، طرح محصول، به صورت متوالی ارزیابی مجدد می شود و ضروری است که بر اساس آخرین اطلاعات از تیم های توسعه، تحقیق، آزمایشگاه ها، تیم تولید، بازاریابی و خدمات، مورد جرح و تعدیل قرار گیرد.

افرادی که بعداً درگیر این فرایند می شوند، اغلب نخستین کسانی هستند که متوجه می شوند چیزی در طرح کلی یا در مأموریت پروژه؛ متناقض، غیرعملی یا منسوخ و تاریخ گذشته است. یک واحد اقتصادی برای دستیابی به موفقیت بلندمدت، باید توانایی تعدیل و اصلاح طرح محصول را در طول زمان داشته باشد.

شکل زیر، گام های فرایند برنامه ریزی محصول را به تصویر می کشد.

گام های فرایند برنامه ریزی محصول

فرایند برنامه ریزی محصول. این فعالیت ها بیان کننده ی مجموعه ای از پروژه های توسعه محصول هستند که منجر به تولید یک «طرح محصول» و سپس برای هر پروژه، یک شرح مأموریت می شوند.

برای توسعه ی یک طرح محصول و شرح مأموریت پروژه، یک فرایند پنج مرحله ای پیشنهاد می شود:

  1. شناسایی فرصت ها.
  2. ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها.
  3. تخصیص منابع و زمان بندی طرح ها.
  4. طراحی کامل پیش پروژه
  5. تأمل بر روی نتایج و فرایند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *