طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و سوم

بخش بندی بازار

مشتریان را می توان عناصری متعلق به بخش های مجزای بازار تصور نمود. بخش بندی بازار به بخش های مختلف به شرکت اجازه می دهد تا فعالیت های رقیبان خود، و هم چنین قدرت و قابلیت های محصولات موجود خود را با توجه به هر یک از گروه های هدف مشتریان، تحت نظر داشته باشد.

با نگاشت محصولات رقیبان و محصولات خود شرکت در قالب بخش های مختلف، شرکت می تواند این نکات را به خوبی ارزیابی کند: کدام فرصت های محصول به بهترین نحو نقایص و کمبودهای خط تولید شرکت را مشخص می کند، و کدام فرصت های محصول می تواند نقایص و کمبودها را در تولیدات رقبا آشکار سازد. شکل زیر، یک «نقشه ی تقسیم بندی محصول» را برای برخی از محصولات زیراکس نشان می دهد که در آن بازارها بر اساس تعداد کاربران سهیم در تجهیزات دفتری، تقسیم بندی شده اند.

بخش بندی بازار

نقشه تقسیم بندی محصول که محصولات دیجیتال سیاه و سفید زیراکس را به همراه رقابت در سه بخش از بازار نشان می دهد: بازار دستگاه های اداری، شخصی و گروه های کاری. مشخصه های کلیدی عملکرد (تعداد صفحه در دقیقه، قابلیت شبکه ای شدن)، قیمت زمان معرفی بازار مشخص شده است.

 

خط سیر های فناورانه

در کسب و کارهای حساس به فناوری (فناوری محور)، تصمیم در مورد برنامه ریزی یک محصول کلیدی، هم زمان با اتخاذ یک فناوری پایه ای جدید در یک خط تولید صورت می گیرد. به عنوان مثال در کسب وکار اسناد اداری، مقوله ی فناوری کلیدی در آغاز قرن جدید، حرکت به سوی پردازشگرها و چاپگرهای تصویری دیجیتالی بوده است. تصمیم در مورد برنامه ریزی محصول نیز هم زمان با توسعه ی محصولات دیجیتال صورت گرفته است، یعنی برخلاف توسعه محصول دیگری بر پایه ی فناوری لنزهای نوری.

«منحنی های اس فناوری»، ابزار مفهومی مناسبی برای تفکر در مورد چنین تصمیماتی هستند. منحنی اس فناوری، عملکرد محصولات در یک طبقه ی محصول را معمولاً با توجه به یک متغیر عملکرد واحد هم چون سرعت، قابلیت اطمینان و دقت، در طول یک بازه ی زمانی نشان می دهد. منحنی اس، یک مفهوم مقدماتی اما مهم را به  تصویر می کشد. توسعه ی فناوری ها از یک نمود یا ظهور اولیه هنگامی که عملکرد آن تقریباً ضعیف است، آغاز می شود. سپس مبتنی بر تجربه با یک رشد سریع در عملکرد ادامه می دهد، و نهایتاً در سطحی به بلوغ می رسد و شاید پس از آن نیز منسوخ و از رده خارج شود. خط سیر اس شکل، این پویایی عمومی را در شکل زیر به تصویر می کشد. محور افقی می تواند فعالیت های تحقیق و توسعه یا زمان بوده، و محور عمودی نیز می تواند نرخ هزینه /کارایی یا هر یک از ابعاد مهم عملکرد باشد. درحالی که منحنی های اس، تغییرات فناورانه ی قابل توجه را در طیف وسیعی از صنایع نشان می دهند، اما اغلب پیش بینی خط سیر منحنی عملکرد (دوری یا نزدیکی حد نهایی عملکرد) بسیار دشوار است.

بخش بندی بازار

این منحنی اس شکل فناوری، نشان می دهد که شرکت زیراکس معتقد بود فناوری های کپی دیجیتال که به تازگی ظهور یافته بودند، عملکرد محصول را در سال های پیش رو بهبود خواهد داد. زیراکس بر این باور بود که این فناوری می توانست در آینده ی نزدیک، یک دستگاه کپی دیجیتال با کلیه ی ویژگی های مدنظر را توسعه بدهد که دارای عملکرد به مراتب بهتری از دستگاه های کپی با لنزهای نوری باشد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *