طراحی و توسعه محصول – قسمت بیست و پنجم

محصول کاملا جدید

ارزیابی فرصت های محصول کاملا جدید

یک شرکت علاوه بر نسخه های جدید محصولات در طبقه بندی های محصول موجود، با فرصت های بسیاری چه در بازارهای جدید و چه در رابطه با محصول کاملا جدید، روبه رو است. درحالی که سرمایه گذاری منابع کمیاب در توسعه ی محصولات با استفاده از فناوری های جدید یا برای بازارهای جدید کاملاً خطرآفرین است، اما برای احیای دوره ای سبد محصول، برخی از این سرمایه گذاری ها ضروری می باشد.

در زیر برخی از معیارها برای ارزیابی فرصت های محصول به کلی جدید، اشاره می شود:

  • اندازه ی بازار (واحد در سال × قیمت متوسط).
  • نرخ رشد بازار (درصد در هر سال).
  • شدت رقابت (تعداد رقبا و قدرت آن ها).
  • عمق دانش فعلی شرکت در مورد بازار.
  • عمق دانش فعلی شرکت در مورد فناوری.
  • هم خوانی با دیگر محصولات شرکت.
  • هم خوانی با دیگر توانمندی های شرکت.
  • احتمال بالقوه ی رقابت برای حق امتیازها، اسرار محرمانه ی تجاری و دیگر موانع.
  • وجود یک «قهرمان محصول» در درون شرکت.

درحالی که این معیارها برای ارزیابی فرصت های محصول کاملاً جدید سودمند است، می توان از آن ها برای ارزیابی هر فرصت محصول دیگری نیز استفاده کرد. هم چنین این معیارها برای ارزیابی جذابیت و نوع ریسک هر فرصت در یک ماتریس غربالگری ساده، مفید خواهد بود.

محصول کاملا جدید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *