طراحی و توسعه محصول – قسمت سی و ششم

importance of needs

گام چهارم شناسایی نیازهای مشتری: اهمیت تقریبی نیازها را مشخص کنید

فهرست سلسله مراتبی به تنهایی نمی تواند اطلاعات مربوط به اهمیت تقریبی که مشتریان بر روی نیازهای متفاوت خود قایل هستند را فراهم نماید. از این رو، تیم توسعه باید اقدام به موازنه و تخصیص منابع در طراحی محصول نماید. ادراک صحیح اهمیت تقریبی نیازها، نقش اساسی در شکل گیری صحیح چنین موازنه هایی دارد. در گام چهارم، سطوح اهمیت نیازهای مشتری که در گام های اول تا سوم شناسایی شدند، مشخص می شوند. خروجی این گام، وزن دهی عددی اهمیت نیازها خواهد بود.

در این میان دو رویکرد مبنا را می توان برشمرد:

  1. اطمینان به اجماع اعضای تیم که مبتنی بر تجارب آن ها با مشتری است.
  2. ارزیابی اهمیت نیازها، مبتنی بر تحقیقات و بررسی بیش تر بر روی مشتری.

موازنه  و رابطه جایگزین میان دو رویکرد، عبارت است از هزینه و سرعت در مقابل صحت: تیم می تواند یک ارزیابی عقلانی در مورد اهمیت نسبی نیازها را در یک جلسه صورت دهد، درحالی که ارزیابی یک مشتری نیازمند حداقل دو هفته است. در بیش تر موارد ما معتقدیم که ارزیابی و بررسی مشتری حایز اهمیت بوده و ارزش زمان موردنیاز برای تکمیل آن را دارد. فعالیت های دیگر توسعه از قبیل تولید مفهوم و تحلیل محصولات رقابتی، می توانند پیش از تکمیل ارزیابی ها در مورد اهمیت نسبی نیازها، آغاز شوند.

در این مرحله تیم توسعه باید ارتباط و درک نزدیکی را با گروه مشتریان ایجاد کرده باشد. اکنون می توان این مشتریان مشابه را برای سطح بندی اهمیت نسبی نیازهایی که قبلاً مشخص شده بودند، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این ارزیابی ها می تواند مستقیماً و یا از طریق تلفن، اینترنت یا ایمیل انجام شود. از میان مشتریانی که از آن ها خواسته می شود تا اهمیت ۱۰۰ نیاز را بررسی نمایند، تنها تعداد کمی پاسخ گو خواهند بود و از این روست که تیم توسعه مجبور خواهد بود بر روی تنها یک زیرمجموعه از نیازها کار نماید.

معمولاً در یک ارزیابی مشتری، به حدود ۵۰ نیاز اشاره می شود. البته این تعداد همیشه این گونه نیست چراکه بسیاری از نیازها یا دارای اهمیت بدیهی هستند (خاموش کردن پیچ گوشتی بی سیم) و یا اعمال آن آسان است (پیچ گوشتی بی سیم از خاموش شدن سهوی جلوگیری می کند).

بنابراین تیم می تواند طیف ارزیابی ها را این گونه محدود سازد: از مشتریان فقط در مورد نیازهایی که موجب دشواری در موازنه های فنی یا هزینه بری در طراحی محصول می شوند، سؤال شود. چنین نیازهایی شامل نیاز به تغییر سرعت، نیاز به فروبردن پیچ در داخل چوب سخت، و نیاز به انتشار صدای مقبول از پیچ گوشتی می شود. تیم هم چنین می تواند به منظور توسعه ی مجموعه ی ارزیابی های خود، از طیفی از مشتریان در رابطه با زیرمجموعه های متفاوت فهرست نیازها، پرسش نماید. در این میان طرح های متعدد ارزیابی برای تشخیص اهمیت نسبی نیازهای مشتری وجود دارد. یکی از این طرح های خوب در مورد ارزیابی پیچ گوشتی بی سیم را می توانید در جدول زیر، مشاهده کنید. در این بررسی علاوه بر طرح پرسش پیرامون درجه بندی  اهمیت ها، از مصاحبه شوندگان خواسته می شود تا نیازهایی را که منحصربه فرد یا غیرمنتظره هستند، نیز به صورت آشکار تعیین نمایند. تیم توسعه می تواند از این اطلاعات سودمند برای شناسایی نیازهای پنهان کمک بگیرد.

پاسخ های ارزیابی به هر یک از شرح نیازها، می تواند به روش های متعددی چون انحراف معیار، یا تعداد پاسخ ها در هر گروه توصیف شوند. سپس می توان از پاسخ ها برای وزن دهی اهمیت به هر یک از شرح نیازها استفاده کرد (مقیاس ۱ تا ۵ برای تعریف).

بخشی از ارزیابی اهمیت

اهمیت تقریبی نیازها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *