مدل دیگری که به تبیین فرایند نوآوری می‌ پردازد، مدل فرایند چرخشی نوآوری است. دراین مدل، به نوآوری‌ های مبتنی بر فناوری توجه خاصی شده است و فرض بر آن است که هر نوآوری، نیاز به استفاده از فناوری داشته و در فرایند تحقق نوآوری، باید توسعه فناوری نیز ...

بیشتر بخوانید

فرایند ایده تا بازار به آن سادگی که در قیف نوآوری نشان داده شده، نیست. یک ایده در طول مسیر تا رسیدن به بازار مراحل مختلفی را طی کرده و ریسک ‌های متفاوتی را تحمل می ‌نماید که به لحاظ ماهیت با هم متفاوتند. ...

بیشتر بخوانید

تعاملات بنگاه با محیط بیرونی در طول مراحل نوآوری به ‌طور پیوسته وجود داشته و بنگاه از منابع بیرونی ایده ‌پردازی، توسعه محصول و تجاری‌ سازی حداکثر استفاده را می ‌نماید. ...

بیشتر بخوانید

فرایند کلی نوآوری، بیان‌ گر نوعی ماهیت غربالی در طی این فرایند است، به این معنا که معمولاً از بین ایده ‌های فراوانی که مطرح می ‌شود، تعداد کمتری بخت تبدیل شدن به یک محصول را می‌ یابند و از بین محصولات جدید نیز تنها تعداد اندکی موفق به ورود به با ...

بیشتر بخوانید

همان‏طور که اشاره شد، هر یک از مدل‏های نوآوری تلاش دارد تا نحوه تحقق نوآوری را به نحوی تبیین نموده و توضیح دهد. اما خود این مدل‏ های مختلف نیز در طول زمان ثابت نبوده و به تدریج تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و دانشی و به ‏منظور ارایه ت ...

بیشتر بخوانید

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های پویا تشریح می‌ گردد. ...

بیشتر بخوانید

اقتصاددانان هنوز تمایل زیادی به استفاده از برساخته های نظری خود دارند؛ چرا که امکان اندازه گیری و محاسبه فراوانی به آن ها می دهد در حالی که محاسبه قابلیت بنگاه ها فعلا امری دور از دسترس است. جامعه شناسان نیز بیشتر تلاش دارند رفتار مجموعه ای از ب ...

بیشتر بخوانید

سؤال مهم در شناخت پويايي يك نوآوري آن است كه يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند بر تكامل يك نوآوري تأثير داشته باشد؟ براي مثال، يك بنگاه تا چه حد مي‌ تواند طراحي‌ هاي خود را به سمت استانداردهاي صنعت هدايت كند؟ تاشمن و روزنكوف عنوان مي‌ كنند كه اين بستگ ...

بیشتر بخوانید

تاکنون در پست‌ های قبلی 10 مدل نوآوری ایستا ارائه شد؛ در ادامه انواع مدل‌ های پویا تشریح می‌ گردد. ...

بیشتر بخوانید

رويكرد انتخاب راهبردی، بيان مي‌ دارد كه اگر يك بنگاه قديمي در شروع يك نوآوري پيش گام نيست،‌ ممكن است به اين دليل باشد كه انگيزه‌ اي براي سرمايه‌ گذاري در آن نداشته و آن نوآوري مخرب شايستگي‌ هايش بوده، يا شاید ظرفيت اين نوآوري را تشخيص نداده، و ي ...

بیشتر بخوانید