همانطور که در پست قبلی گفته شد؛ مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند ایجاد هوشمندی و پایش محیطی در کشف ایده ‌ها، فناوری ‌ها، منابع دانشی و ... ت ...

بیشتر بخوانید

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. برخي نويسندگان به اين مطلب اشاره داشته‌ اند و عنوان كرده‌ اند كه توانايي بنگاه در نوآوري، تابعي از محيط آن است. به‌ عنوان مثال توماس ...

بیشتر بخوانید

کتاب ساختار انقلاب ‌های علمی، توفانی در رشته های تاریخ علم، فلسفه علم و جامعه شناسی ایجاد کرده و تاکنون به بیش از ۲۰ زبان ترجمه شده است. کوهن باور داشت مقبولیت نظریه های علمی بیشتر به خاطر توافق تاریخی است که در هر دوره میان دانشمندان ایجاد می ش ...

بیشتر بخوانید

انتخاب يك فناوري از ميان چندين گزينه يكي از مسائلي است كه پروژه‌ هاي تحقيقاتي- توسعه‌ اي معمولا با آن مواجه هستند. سطح بلوغ فناوري و در دسترس‌ بودن به موقع آن يكي از معيارهايي است كه مي‌ بايست در انتخاب گزينه‌ يا گزينه‌ هاي منا‌سب مد نظر گرفت. ...

بیشتر بخوانید

مطابق با فرايند نوآوری و با توجه به نقش‌ ها و کارکردهای میانجی‌ ها، می‌ توان گفت بعضی از میانجی ‌ها در گام‌ های اولیه فرایند نوآوری مانند ایجاد هوشمندی و پایش محیطی در کشف ایده ‌ها، فناوری ‌ها، منابع دانشی و ... تا محافظت از حقوق مالکیت فکری در ...

بیشتر بخوانید

گام پنجم شناسایی نیازهای مشتری: تأمل و تفکر بر روی نتایج و فرآیند گام نهایی در شناسایی نیازهای مشتری، تفکر و تأمل بر روی نتایج و فرایند است. اگرچه فرآیند شناسایی نیازهای مشتری می تواند بادقت سازماندهی شود، اما این فرآیند از علوم دقیقه محسوب نمی ...

بیشتر بخوانید

گام چهارم شناسایی نیازهای مشتری: اهمیت تقریبی نیازها را مشخص کنید فهرست سلسله مراتبی به تنهایی نمی تواند اطلاعات مربوط به اهمیت تقریبی که مشتریان بر روی نیازهای متفاوت خود قایل هستند را فراهم نماید. از این رو، تیم توسعه باید اقدام به موازنه و تخ ...

بیشتر بخوانید

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. ...

بیشتر بخوانید

نتایج گام های اول و دوم، باید فهرستی از 50 تا 300 شرح نیاز باشد. بدیهی است که کار با چنین حجم عظیمی از نیازهای تفصیلی، غیرمنطقی بوده و خلاصه سازی آن برای فعالیت های بعدی توسعه، دشوار می باشد. هدف از گام سوم، سازمان دهی اين نیازها بر اساس یک فهرس ...

بیشتر بخوانید

گام دوم شناسایی نیازهای مشتری: تفسیر داده های خام بر اساس نیازهای مشتریان نیازهای مشتریان به صورت اظهارات مکتوب بیان شده و در واقع حاصل تفسیر داده های خام است که از مشتریان گردآوری شده اند. هر یک از این اظهارات و مشاهدات ممکن است به صورت برخی از ...

بیشتر بخوانید