کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی کتاب در باب تکنولوژی مبانی فلسفه‌ ی تکنولوژی به بیان مفاهیم فلسفه‌ی علم و تکنولوژی پرداخته است، و موارد زیر را به تفسیر بیان کرده است: معرفت شناسی و تکنولوژی، حدود فلسفه‌ ی علم، عقل علمی و عقلانیت، تع ...

بیشتر بخوانید

TRLs زبان و درك مشترك از بلوغ يك فناوري معين براي يك كاربرد مورد نظر ايجاد مي‌ كنند. علاوه بر اين، با توانمند ساختن مدير برنامه يا طرح براي انجام مقايسه‌ ي محكم و مستدل بين انواع فناوري‌ ها، و شناسايي بخش‌ هايي از برنامه كه نياز به توسعه‌ ي بيشت ...

بیشتر بخوانید

در این یادداشت روشی را برای شناسایی نیازهای مشتری ارایه می نماییم. فسلفه ی نهفته در این روش، خلق یک کانال اطلاعاتی با کیفیت بالا است که مستقیماً مشتریان را در بازار هدف به توسعه دهندگان محصول پیوند می دهد. چنین فلسفه ای ریشه در این اصل دارد که: ...

بیشتر بخوانید

کتاب توانمندسازهای فناوری و نوآوری به چالش امروز، سرمایه گذاری در فناوری هایی که با وجود محدودیت های بودجه های دفاعی، بتواند مزیت های قابل توجه و تغییر دهنده قواعد بازی در برابر دشمنان هم تراز و غیر هم تراز فراهم کند. ...

بیشتر بخوانید

در این پست میانجی ارزیابان فناوری تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائه شده است. ارزیابان فناوری نهادها و یا افرادی هستند که مسئولیت بررسی ...

بیشتر بخوانید

کتاب تحقیق موردی به نحوه‌ ی انجام یک تحقیق موردی از ابتدا تا انتهای آن اشاره دارد. به همین دلیل در این کتاب شاهد آن هستیم که مواردی مانند استراتژی تحقیق، انواع تحقیق، روش کلی برای طرح‌ ریزی تحقیق، شاخص‌ هایی برای ارزیابی و کیفیت طرح تحقیق، اجرای ...

بیشتر بخوانید

گام هاي طراحی و انتخاب محصول امروزه در توسعه­ ی محصول، معمولاً کارها بصورت پروژه ای انجام می شود. در اکثر سازمان های امروزی، هر پروژه دارای یک رهبر (مدیر) و یک تیم پروژه است. در صنایعی که فناوری به سرعت تغییر و پیشرفت می کند، سازمان های نوآور مع ...

بیشتر بخوانید

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های ایستا تشریح می‌ گردد. زنجيره­ ی ارزش افزوده نوآوري، مدلي است كه هم مي‌ تواند بيان كند چرا بعضي قديمي‌ ها در مورد نوآوري‌ هاي جهشی بهتر از تازه واردها عمل م ...

بیشتر بخوانید

در پست های قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این پست تعاریف مرتبط با سطوح آمادگی فناوری بیان می گردد. ...

بیشتر بخوانید

کتاب تاریخ علم کمبریج به مواردی مانند سرچشمه‌ های علم، علم در یونان، علم در چین، علم در هند و هندو، علم عرب، علم در روم و قرون وسطی، از رنسانس تا انقلاب علمی، و در نهایت به تاریخ علم در قرون نوزده تا بیست پرداخته همچنین این کتاب در ده فصل به سیر ...

بیشتر بخوانید