چهارچوب علمی تدوین نقشه راه پس از انجام فعالیت های مقدماتی نظیر انتخاب مسئول تدوین نقشه راه، تعیین اعضای تیم، تشکیل تیم، تعریف قلمرو و حدود و ثغور نقشه راه و غیره؛ نوبت به آغاز فرایند تدوین می رسد. در رویکردی ایده آل نسبت به تدوین نقشه راه، مناس ...

بیشتر بخوانید

تولید اقتصادی یک محصول و کامیابی مالی موجبات رشد واحد های اقتصادی در جنبه های مختلف و بقای پر ثمر آنها را فراهم می سازد. اما حصول این مهم نه با تصمیمات سلیقه ای بلکه با به کارگیری روش های حرفه ای میسر می گردد. لذا امروزه دانش تولید و عملیات با ت ...

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی پلت فرم محصول پلت فرم محصول، مجموعه ای از ابزار و تجهیزات است که در میان مجموعه ای از محصولات به اشتراک گذاشته می شود. معمولاً اجزا و قطعات فرعی مهم ترین این تجهیزات محسوب می شوند. یک پلت فرم کارآمد و مؤثر، امکان آن را فراهم می آورد ...

بیشتر بخوانید

در پست قبلی بخشی از تاریخچه پیدایش سطوح آمادگی فناوری بیان شد. در این قسمت بخش دیگری از تاریخچه آن ارائه می‌ شود. سازمان حسابرسي كل آمريكا پس از بررسی های متعدده به اين نتيجه رسيد كه هرچه فناوري در شروع برنامه بالغ‌ تر باشد، موفقيت برنامه در دست ...

بیشتر بخوانید

در کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی به نقش تکنولوژی در خلق ثروت، الگوهای جدید مدیریت تکنولوژی، چرخه های حیات تکنولوژی، فرایند نوآوری تکنولوژی، تحقیق و توسعه تکنولوژی و مباحث دیگر پرداخته شده است. ...

بیشتر بخوانید

انواع هوشمندی و رابطه آنها با یکدیگر انواع هوشمندی و مفاهیمی همچون هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، هوشمندی رقبا، پویش محیطی، پایش فناوری، دیده بانی فناوری، هوشمندی اجتماعی، مدیریت مسائل سازمانی و پیش بینی فناوری دارای نقاط اشتراک و افتراق می ...

بیشتر بخوانید

مراحل تهیه نقشه راه فرایند تدوین نقشه راه را می توان در سه مرحله کلی خلاصه نمود. این رویکرد سه مرحله ای، با آن چه که پژوهشگاه سَندیا تجربه نموده است شباهت دارد؛ البته در تکمیل آن از تجربیات و نکات سایر رویکردها نیز استفاده شده است. با این حال، ه ...

بیشتر بخوانید

در این پست میانجی مشروعیت بخش تعریف شده و خدمات قابل ارائه، موانع موجود بر سر راه اثربخشی آنها و همچنین شرایط مورد نیاز برای اثربخشی و مهارت‌ های مورد نیازشان به تفکیک ارائه شده است. میانجی‌‌ های مشروعیت‌ بخش افرادی هستند که از طریق تشویق صاحبان ...

بیشتر بخوانید

هدف فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات، ایجاد توانایی در خواننده برای طرح ریزی،اجرا و بهبود مستمر فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات (م.پ.ت) در پروژه ها یا هر کاربرد دیگر است. محتوای کتاب بر اساس سرفصل های سند طرح م.پ.ت تدوین شده است که قالب کلی و ر ...

بیشتر بخوانید

مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در این پست مدل نوآوری تدریجی که یکی از مدل‌ های نوآوری ایستا است؛ تشریح می‌ گردد. ...

بیشتر بخوانید