روش های انجام پژوهش در مدیریت – قسمت پایانی

پژوهش های فراتحلیل

پژوهش های فراتحلیل (Meta-analysis)

پژوهشگران علوم انسانی برای بازنگری پیشینه موضوع­ های پژوهشی و کشف روابط جدید در میان تعداد زیادی از پژوهش­ هایی که قبلا انجام شده، از پژوهش های فراتحلیل استفاده می­کنند. گلاس (۱۹۷۶) واژه فراتحلیل را به معنی تحلیل آماری نتایج پژوهش ها با هدف ترکیب یافته ها برای اولین بار به کار برد.

فرا تحلیل به فنون آماری اطلاق می­شود که هدف آن یکپارچه سازی نتایج پژوهش های مستقل است. با روش فراتحلیل می توان نتایج پژوهش ها را با یکدیگر ترکیب کرد و روابط تازه ای میان پدیده های اجتماعی کشف کرد. این روش تحلیل تحلیل هاست، یعنی تحلیل آماری مجموعه ای از نتایج مطالعات جداگانه به منظور ادغام یافته ها. فراتحلیل را می توان نوعی مرور سیستماتیک پژوهش های کمی، بر طبق اصول آماری و ریاضی دانست. فراتحلیل به جای اعتماد بر آزمون های معناداری آماری، بر فاصله اطمینان اتکا دارد؛زیرا استفاده از انواع آزمون های معناداری آماری در پژوهش های مختلف منجر به خطاهای جدی می­شود. تفاوت در نتایج پژوهش ها ممکن است تصادفی یا به علت بی دقتی روش های به کاررفته در پژوهش ها و یا تفاوت های سیستماتیک موجود در ویژگی های منحصربه فرد هر مطالعه باشد. فراتحلیل اشتباهات آماری را تصحیح و با بررسی نتایج پژوهش ها، برآوردی از روابط واقعی بین متغیرهای مستقل و وابسته را در جامعه آماری به دست می آورد. استفاده از فراتحلیل در پژوهش های علوم پزشکی، به ویژه کارآزمایی­ های بالینی سابقه ای طولانی دارد . رشته های علمی دیگری همچون روان شناسی،علوم انسانی، علوم اجتماعی، تجارت و بازرگانی هم از این روش استفاده کرده و می کنند. مراحل انجام فراتحلیل از نظر پژوهشگران این عرصه کم وبیش یکسان است و سیر مشخصی دارد. راث و شل (۱۹۹۲) فرایند انجام فرا تحلیل را به شش مرحله متوالی تقسیم کرده اند: بیان روشن و واضح مسئله و فرضیه ها، تعیین معیارهای ورود مطالعات مستقل به فراتحلیل، جست وجو و بازیابی منابع و مطالعات مرتبط، کدگذاری داده ها و تحلیل های آماری مطالعات انتخاب شده، تلخیص و گزارش نتایج، و تبیین کاربردهای نتایج حاصل هر نوع تصمیم گیری در هر یک از این مراحل نقشی تعیین کننده در نتایج فراتحلیل دارد.

پژوهش های فراتحلیل

جمع بندی

در این نوشتار شرح مختصری از روش های متداول انجام پژوهش با نگاه به حوزه مدیریت آورده شد. در این میان روش های پژوهش فرضیه-قیاسی و تکنیک های تصمیم گیری از نوع پژوهش­ های کمی می باشند و استدلال به کار رفته در آنها قیاسی (کل به جزء) است، پژوهش های مطالعه موردی و داده بنیاد از نوع پژوهش ­های عمدتا کیفی و گاهی همراه با تحلیل های کمی هستند و استدلال به کار رفته در آنها استقرایی (جز به کل) است و در نهایت مورد پنجم نیز از نوع پژوهش های کمی است که در برخی موارد تحلیل های کیفی نیز در آنها استفاده می گردد . پیشنهاد می گردد دانشجویان کارشناسی ارشد جهت انجام پایان نامه خود از روش های پژوهشی فرضیه قیاسی و یا تکنیک های تصمیم گیری استفاده نمایند و دانشجویان دوره دکترا به جهت فراهم بودن شرایط برای انجام پژوهش های عمیق تر از روش های عمدتا کیفی استفاده نمایند، البته قابل ذکر است که موارد مطرح شده صرفا پیشنهاد می باشند و هیچ محدودیتی برای انجام کارهای پژوهشی وجود ندارد.

منبع:

  • نصراللهی، سید نوراله، مختاری، حیدر، سیدین، مریم سادات، ۱۳۹۱، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره ۲۹، شماره ۲، صفحه ۲۹۳-۳۱۶٫

تحلیل از: مریم پاک نیت، کارشناس ارشد مدیریت فناوری

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *