مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت بیستم و ششم

توسعه فناوری

مدل های نوآوری (قسمت بیستم)

توسعه فناوری: مدل‌ های نوآوری به دو دسته‌ ی مدل‌ های ایستا و پویا تقسیم می شود. در ادامه انواع مدل‌ های پویا تشریح می‌ گردد.

سایر مدلهای رایج – مدل فرایند چرخشی

مدل دیگری که به تبیین فرایند نوآوری می‌ پردازد، مدل فرایند چرخشی نوآوری است. این مدل در شکل (۱)  به نمایش درآمده است (White & Bruton, 2007). دراین مدل، به نوآوری‌ های مبتنی بر فناوری توجه خاصی شده است و فرض بر آن است که هر نوآوری، نیاز به استفاده از فناوری داشته و در فرایند تحقق نوآوری، باید توسعه فناوری نیز درنظر گرفته شود. فرایند پیشنهادی در این مدل، فرایندی است که باید به‌ طور مستمر در سازمان تکرار شود.

توسعه فناوری

شکل (۱) – مدل چرخه توسعه فناوری

مدل تویس یا تخم ‌مرغی

مدل های دیگری نیز برای تبیین نوآوری ارایه شده است. به عنوان نمونه می توان به مدل تویس یا مدل تخممرغی اشاره نمود (Howells, 2005: 22). این مدل، نوآوری در سطح شرکت را شامل چند مرحله اصلی می داند که عبارتند از: خلاقیت و ایده پردازی، تدوین پروژه، اجرای پروژه، توسعه محصول و عرضه آن. در این مدل، دو نوع دانش حایز اهمیت وجود دارد: دانش علمی و فناورانه، و دانش درباره نیازهای بازار. مدل مذکور در شکل (۲) به‌ نمایش درآمده است (Twiss, 1992: 25).

مدل توییس

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *