مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت سوم

انواع نوآوری

انواع نوآوری از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است. کامینگ (۱۹۹۸) به نقل از تینسند (۱۹۷۳) بیان میکند که در تحقیقی در سال ۱۹۷۳ روی ۱۸۸ اثر منتشره در باب نوآوری، مفاهیم و معانی ارایه شده اینگونه بودهاست (شاهین و صادق بیگی، ۱۳۸۹):

  • معرفی یک ایده جدید: ۳۶ درصد
  • معرفی یک اختراع: ۱۶ درصد
  • ایده ای متفاوت از ایده ­های موجود: ۱۴ درصد
  • معرفی یک ایده که رفتارهای جاری را تغییر دهد: ۱۱ درصد
  • یک ابداع: ۹ درصد

عدهای از صاحبنظران، مفهوم نوآوری را بسیار گسترده و وسیع درنظر گرفته اند و تعریف آن ها شامل تمام انواع نوآوری هایی است که در سطح اجتماع باعث تغییر و تحولات فکری و اجتماعی می شود. در این سطح از دسته ­بندی کلی، انواع نوآوری ها شامل نوآوری نمادین و نوآوری عملی می باشد. تمام نوآوری ها در برگیرنده ایده ای هستند، اما بسیاری از آن ها قسمت عینی ندارند. یکی از معیارهای دسته بندی نوآوری ها، دارابودن بخش عینی است. نوآوری هایی که فقط جزء ایده را دارند و دارای نمود فیزیکی نیستند، نوآوری های نمادی به حساب می آیند، مانند یک اندیشه فلسفی جدید؛ در حالی که نوآوری های دارای جزء عینی، جنبه عملی و کاربردی دارند، مانند یک محصول یا خدمت جدید (راجرز و شومیکر، ۱۳۶۹).

برخی دیگر، نوآوری را از منظر اقتصادی و تولید مدنظر قرار داده اند و به‌طور مثال از نظر کارکردی: نوآوری در محصول یا خدمات؛ از نظر تغییر فناوری یا تاثیر اقتصادی: نوآوری تدریجی (جزئی یا بهبود) و جهشی (اساسی)؛ ازنظر صنعتی: نوآوری فناورانه یا بهسازی؛ و غیره را مطرح ساخته اند.

برخی به دسته بندی انواع نوآوری از جنبه جدید بودن محصول/ فرایند و جدید بودن استفاده مبادرت ورزیده و از این منظر چهار حالت را مطرح کرده اند. این حالت های مختلف در شکل (۱) عرضه شده است (وایت و بروتون، ۲۰۰۷).

انواع نوآوری

گرچه تعداد زیادی از تعاریف، نوآوری را شامل توسعه و عرضه محصول یا خدمت جدید می دانند، ولی نوآوری تنها به این دو نوع ختم نمی شود. بهعنوان مثال، بعضی نوآوری را شامل تغییر در فرایندهای سازمانی نیز دانسته ‌اند ( دراکر، ۱۹۸۵) و یا شومپیتر برای نوآوری پنج نوع مختلف درنظر می ‌گیرد (هالبروک و هاگز، ۱۹۹۹):

  • نوآوری در زمینه ­ی معرفی محصول جدید یا تغییر کیفیت محصول موجود
  • نوآوری در فرایند در صنعتی مشخص
  • نوآوری در ایجاد بازار
  • نوآوری در منابع جدید تامین منابع اولیه و دیگر ورودی ­ها
  • نوآوری در زمینه­ ی تغییر سازماندهی صنعتی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *