مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت پنجم

سطوح مطالعه نوآوری

سطوح مطالعه نوآوری (قسمت دوم)

سطوح مطالعه نوآوری: نوآوری فناورانه یا نوآوری برمبنای پیشرفت فناوری، شامل نوآوری بر مبنای تحقیق و توسعه، نوآوری بر مبنای انتقال فناوری و نوآوری بر مبنای ادغام فناوری است. هدف نوآوری بر مبنای تحقیق و توسعه، توسعه فناوری جدید یا محصولی کاملاً جدید است.

در پست قبلی سطح کلی نوآوری در سه سطح کلان، خرد و میانه بیان شد.  رویکرد دیگری در سطح بندی نوآوری وجود دارد که شامل سه سطح فراسازمانی، سازمانی، پروژه ای (کبنهاگن، ۱۹۹۹) می باشد.

 در سطح فراسازمانی، دو نگاه متداول وجود دارد که عبارتند از: سطح بخشی که نگاه آن به سازمان های صنعتی در حوزه های موضوعی مشترک است (به ‌طور مثال بخش دارو، بخش کشاورزی و غیره) و سطح منطقه ای که نوعی دسته بندی جغرافیایی را مدنظر قرار می دهد (به ‌طور مثال سیلیکون ولی، امیلیا روماگنا و غیره). در سطح فراسازمانی، معمولاً بر عواملی نظیر شرایط بازار، اتحادیه های تحقیق و توسعه، زیرساخت های فیزیکی، ظرفیت سرمایه گذاری، شرایط مالی مناسب و امثال آن تاکید می گردد.

در سطح سازمانی، فرایندها و محدودیتهای سازمانی نوآوری مدنظر قرار می گیرد. سازمان بستر رویش، شکوفایی و به کارگیری نوآوری را فراهم می سازد. نقطه شروع مطالعات در سطح سازمانی معمولاً ساختار، فرهنگ، کنترل و مدیریت فعالیت های نوآوری است.

در سطح پروژه، باید گفت پروژهها نسبت به مراحل نوآوری چندان متفاوت نیستند. لذا در پروژههای نوآوری، عواملی تسهیلکننده نوآوری، مورد توجه قرار می گیرند، از جمله: حمایتگران محصول، ابزارهای اثربخش ارتباطات داخلی، فنون پیشرفته جمع آوری و پردازش اطلاعات و تصمیم گیری.

علاوه ­بر دسته بندی های مذکور، برخی دیگر از صاحب­ نظران با توجه به جریان نوآوری در شرکت های چند ملیتی و شبکه های همکاری جهانی، سطح دیگری را به­ عنوان سطح بینالمللی مطرح می کنند (کنتول و همکاران،۱۹۹۹). عده ای نیز با بررسی توسعه همکاری ها در سطح مناطق وسیع جغرافیایی نظیر اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی، بحث نوآوری منطقهای را مورد توجه قرار داده اند (بلوسی و همکاران، ۲۰۱۰).

بهعنوان جمع ­بندی، می توان سطوح مختلف مطالعه نوآوری مورد اشاره را در یک دسته بندی هشت گانه طبق جدول (۱) به نمایش درآورد.

سطوح مطالعه نوآوری

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *