مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری – قسمت ششم

مدل های نوآوری

فرآیند نوآوری

فرآیند نوآوری: گستردگی مفهوم، ماهیت پیچیده و تنوع رویکردهای مختلف به نوآوری باعث شده تا مطالب زیادی درباره نوآوری و فرایندها و مدلهای آن مطرح شود. نگاه فرایندی به نوآوری، نگاه غالب در مباحث نوآوری است.

بر این اساس، می توان گفت “نوآوری، فرآیندی چند مرحله ای از تولید ایده تا اجرا می باشد. به تعبیر لاندوال (۱۹۹۲) نوآوری یک فرایند دایمی کنار گذاری، جستجو، و یافتن است که نتیجه آن: محصولات جدید، فنون جدید، شکل های جدید سازمان، و بازارهای جدید می باشد” (شاهین و صادقبیگی، ۱۳۸۹). فرایند نوآوری، بهعنوان مراحلی به­ هم پیوسته از خلاقیت و شکل گیری ایده شروع شده و تا توسعه مفاهیم و محصولات جدید و تجاری سازی و عرضه آنها به بازار ادامه مییابد. فرایند نوآوری، شیوه ای است که بنگاهها برای سازماندهی منابع خود به کار می گیرند تا به برتری در زمینههای علمی، فناورانه و فرصتهای بازار دست یابند(دادگسون و همکاران، ۲۰۰۸).

“فرایند کلی فرایند نوآوری شامل ایده پردازی، توسعه محصول و تجاریسازی در شکل (۱) به نمایش درآمدهاست. البته مرز میان فعالیت ایدهپردازی و توسعه محصول معمولاً از وضوح کمتریی برخوردار است، چرا که فعالیت های توسعه فناوری غالباً حالت بین بخشی و تعاملی دارد”.

فرآیند نوآوریمدل های نوآوری

به طور کلی مدل، الگویی مفهومی و نوعی بازنمایی واقعیت براساس بررسی و شناخت آن است. “مدل، تصویری از سیستم واقعی است که با آن می توان رفتار سیستم را درک و پیش بینی کرد”(کاظمی، ۱۳۸۲). هر مدل، به نوعی سادهسازی واقعیت یک پدیده است و الزاماً همه عوامل و جانب یک موضوع را در بر نمیگیرد اما با درنظر گرفتن مهم ترین عوامل، به شناخت نظاممند و علمی رفتار پدیده کمک می کند. لذا هنگامی که از مدل نوآوری صحبت می‌ کنیم، باید به این نکته توجه داشت که نوآوری موضوعی پیچیده و غیرخطی است. اما برای درک بهتر رفتار و ابعاد نوآوری، بازنمایی آن در قالب الگویی از روابط و تعاملات تحت عنوان مدل نوآوری مطرح می‌ شود. آشنایی با مدل‏ های نوآوری به ما در شناخت و تحلیل هرچه بهتر عوامل موثر بر موفقیت نوآوری کمک خواهد کرد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *