شرکت های کوچک و متوسط

شرکت های کوچک و متوسط

کارکردهای شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)

شرکت های کوچک و متوسط از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آن ها صورت می پذیرد. این شرکتها راحت تر می توانند خودرا با تغییرات پرشتاب محیطی تطابق داده و نسبت به مؤلفه های محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و قانونی سریعتر واکنش نشان دهند.

بیش از ۵۵ درصد از نوآوری ها و اختراعاتی که در ایالات متحد آمریکا به ثبت می رسد، در شرکت های کوچک و متوسط رخ می دهد.

 شرکت های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، ۸۰ درصد از نیروی کار ابتدا جذب صنایع کوچک و متوسط می شوند و آموزش های لازم و مهارت های حرفه ای موردنیاز را کسب می کنند. به گونه ای که این صنایع برای دانش آموزان و دانشجویان به کارگاهی برای کسب مهارت های فنی و حرفه ای تبدیل شده اند.

 تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت های بزرگ، غالباً توسط شرکت های کوچک و متوسط صورت می گیرد. این مسئله به صورت یکی از مشکلات کنونی این گونه بنگاه ها درآمده است. زیرا غالباً افراد متخصص پس از کسب تجربه در شرکت های کوچک و متوسط جذب صنایع بزرگتر و جذابتر می شوند.

شرکت های کوچک و متوسط

سیاست های کشورهای مختلف در مورد شرکت های کوچک و متوسط

1 ایجاد محیط مناسب برای فعالیت صنایع کوچک و متوسط (اصلاحات زیرساختی) مانند توسعه زیر ساخت مالی، توسعه زیر ساخت اطلاعاتی، وجود تمرکز در سیاستگذاری برای موسسات کوچک و متوسط، کمک به ایجاد مؤسسات غیردولتی پشتیبان صنایع کوچک و متوسط.

2 تقویت و ظرفیت سازی صنایع کوچک و متوسط از طریق تشویق صنایع کوچک و متوسط به ارتقاء فناوری تولید و آموزش کارکنان از طریق مشوق های مالیاتی و تسهیل در ارائه خدمات مشاوره از طریق کمک به ایجاد موسسات پشتیبان صنایع کوچک و متوسط.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *