توانمندی های فناورانه

رسانه جامع مدیریت علم، فناوری و نوآوری (shiftit.ir) اقدام به ثبت و انتشار توانمندی های فناورانه دانشگاه‌ ها، پژوهشگاه ‌ها، شرکت‌ ها، پارک های علم و فناوری و … نموده است تا در گام بعدی، بعد از شناسایی شرکت ها و موسسات توانمند نسبت به معرفی آن ها به اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی اقدام نماید و گام مهمی در راستای شبکه سازی بین بخش های مختلف صنعت و دانشگاه بردارد.

دانشگاه ها

دانشگاه تهران
دانشگاه دامغان
دانشگاه سمنان
دانشگاه شاهرود
دانشگاه مازندران
دانشگاه آزاد سمنان
دانشگاه آزاد رشت
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه خواجه نصیر
دانشگاه آزاد قزوین
دانشگاه امام حسین
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه تبریز
دانشگاه تفرش
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه بیرجند
دانشگاه های استان خراسان رضوی

پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته
پژوهشکده فناوری های شیمیایی
پژوهشکده کشاورزی
پژوهشکده مکانیک
پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا
پژوهشکده فناوری های نوین
مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌ های نفت کرمانشاه

پارک های علم و فناوری

پارک علم و فناوری خوزستان
پارک علم و فناوری قزوین

سایر

توانمندی های فناورانه تاییدشده توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مراکز پژوهشی، آموزشی و فناوری استان کرمان

در صورت تمایل به تکمیل اطلاعات موجود یا اشتراک گذاری توانمندی های فناورانه (شرکت، دانشگاه، پژوهشگاه و …) خود می توانید فایل PDF توانمندی هایتان را برای ما ارسال کنید.

 ایمیل: info@shiftit.ir