هوشمندی فناوری – قسمت دهم

نظام هوشمندی فناوری در سازمان

الزامات استقرار نظام هوشمندی فناوری در سازمان

به منظور استقرار نظام هوشمندی فناوری در سازمان، الزامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

  • فهم مکاتب و فلسفه وجودی، ایجاد درک مشترک و هم زبانی در زمینه مفاهیم مرتبط با هوشمندی فناوری زمینه لازم برای استقرار و بهبود آن را فراهم می نماید. لذا سازمان باید به طور دائم بر روی آن گفتگو کرده و زبان مشترکی را برای آن ایجاد نماید.

  • یکی از الزامات کلیدی در استقرار هوشمندی فناوری توجه به شیوه تصمیم گیری و فرهنگ سازمانی می باشد. در سازمانی که فرهنگ آن مبتنی بر نوآوری بسته و توسعه درونی، محدود نمودن تعاملات بیرونی و نگاه کوتاه مدت و مقطعی باشد نمی توان هوشمندی فناوری را ایجاد کرد. به عبارت دیگر، سازمانی که نتواند از نوآوری های دیگران، فرصت ها، ظرفیت ها و منابع بیرونی استفاده کرده و روابط راهبردی و بلندمدت با شرکت های بیرونی ایجاد نماید هزینه های تحقیق و توسعه خود را افزایش داده و با چالش های گوناگونی روبه رو می شود. بر این اساس توصیه می گردد جهت استقرار هوشمندی فناوری به سبک تصمیم گیری و فرهنگ سازمانی توجه کرده و در این خصوص به بند ۴ـ۳ ماده ۴ سند راهنمای بازنگری نظام نوآوری دفاعی توجه ویژه ای نماید. لذا سازمان باید شیوه تصمیم گیری و فرهنگ سازمانی خود را به سمت نوآوری باز، استفاده از فرصت ها، ظرفیت ها و منابع بیرونی و توسعه روابط راهبردی و بلندمدت با شرکت های بیرونی هدایت نماید.
  • دستیابی به توانمندی هوشمندی فناوری، نیازمند وجود یک مسئله واقعی (جهت تمرین و یادگیری) و نیروی انسانی مناسب و با انگیزه و حمایت مدیریت ارشد می باشد. لذا سازمان قبل از ایجاد ساختارها و فرایندهای پیچیده، لازم است با تمرین و ممارست سطح قابلیت هوشمندی فناوری را در خود افزایش داده و متناسب با قابلیت ایجاد شده اقدام به ایجاد ساختارها، فرایندها و نرم افزارهای حرفه ای نماید.
  • با توجه به فلسفه هوشمندی فناوری، شناسایی نیازهای مشتریان اصلی در ابتدای فرایند هوشمندی، امری حیاتی خواهد بود. لذا سازمان ها باید هوشمندی فناوری را بر اساس نیازهای حقیقی مشتریان ایجاد نمایند.
  • هوشمندی فناوری فعالیتی بین رشته ای بوده و نیازمند کار گروهی فراوان و رفتارهای رفت و برگشتی زیاد می باشد. لذا سازمان ها باید با اتخاذ سبک مناسب مدیریتی این فضا را مدیریت کرده تا نتایج مورد انتظار حاصل گردد.
  • ایجاد زیرساخت هایی مانند سیستم شناسه گذاری (کدینگ)، استانداردسازی، مستندسازی و … جزء الزامات اساسی در ایجاد و بهره برداری از هوشمندی فناوری می باشد؛ لذا سازمان باید در ایجاد آنان اهتمام نماید.
  • اجزای هوشمندی فناوری با یکدیگر در ارتباط متقابل بوده و قرارگیری اجزاء در این سازوکار از ترتیب خاصی برخوردار است؛ لذا باید از ترتیب اجرای این نظام و تعامل درست اجزاء اطمینان حاصل گردد.
  • دسترسی به اطلاعات یکی از الزامات موفقیت در استقرار هوشمندی فناوری می باشد؛ لذا برای دسترسی به منابع اطلاعاتی کافی باید اقدامات مقتضی صورت گیرد. یکی از مهم ترین این اقدامات، تخصیص نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و نیز شناسایی و تأمین نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی مرتبط و مورد نیاز در این زمینه است.
  • سازمان باید گستره پیاده سازی را تعیین و مدت زمان لازم برای استقرار آن را پیش بینی کند. همچنین باید نقش واحدهای مختلف را در فرایند پیاده سازی هوشمندی فناوری تعیین نماید.
  • فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار پشتیبان، انجام وظایف مختلف در فرایند هوشمندی فناوری را تسهیل می کند؛ لذا باید به توسعه و بهره برداری از آن توجه ویژه شود.

نظام هوشمندی فناوری در سازمان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *